Kommunal, IF Metall, Hotell- och restaurangförbundet och nu också Pappers.

Antal LO-förbund som väljer att ansluta till nya huvudavtalet blir allt fler.

– I grunden tycker vi fortfarande inte att uppgörelsen är bra. Och särskilt inte förändringarna i las. Men det kommer att ske, oavsett vad Pappers tycker, och därför måste vi fatta beslut utifrån den verklighet som är just nu och vad vi tror är bäst för våra medlemmar, säger förbundsordförande Pontus Georgsson till Dagens Arbete som var först att berätta om nyheten.

Pappers tänker också i framtiden förhandla avtal på egen hand utan tjänstemän, enligt Georgsson.

Fjärde förbundet att ansluta

Bakgrunden är att LO i november 2021 gjorde kontroversiell omsvängning gällande nya las. 

Man antog då den överenskommelse om anställningsskydd och omställningsstöd som tecknats mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO-förbunden Kommunal och IF Metall hösten 2020.

Det betydde i sak att LO avsåg att bli en part i det nya huvudavtalet, men att varje enskilt LO-förbund själva får avgöra om man väljer att ansluta sig.

I januari meddelade Hotell- och restaurangförbundet att man valde att gå med och Pappers blir nu det fjärde förbundet att ansluta sig.

Industriarbetsgivarna positiva

Pappers motpart Industriarbetsgivarna välkomnar beskedet.

– Det är naturligtvis väldigt positivt att nu även Pappers förklarar att man avser att ansluta sig. Avtalet rustar både företagen och anställda för att möta framtida utmaningar på arbetsmarknaden och i den internationella konkurrensen. Att vi och Pappers här gör samma analys stärker så klart partsmodellen inom branschen, inom industrin och på arbetsmarknaden i stort, säger förhandlingschef Per Widolf till Dagens Arbete.