Kritiker i LO-förbunden håller inte med om ert argument att det är bättre att vara med och på så vis kunna påverka las-frågan. De tycker att LO borde ha sagt nej och i stället ”tagit strid”. Vad säger du?
– Jag tycker personligen att det är bättre att vara med och påverka det som den stora majoriteten har kommit fram till. Men det är inget vi lätt sprungit in i. Det här har hållit på i fyra år.

De kritiker vi pratat med säger att det inte var värt att offra anställningsskyddet för att få bättre omställning, alltså hjälp att ta sig vidare i arbetslivet om man förlorar sitt jobb. Anser du att den las-uppgörelse ni vill ställa er bakom är bra i sin helhet?
– Det är båda delar. Det är försämringar för de som blir uppsagda av personliga skäl. Och förbättringar för visstidsanställda och inhyrda samt förbättring av omställningsbiten. När man jobbar på en industri eller i en affär och det är dags att lägga ner verksamheten, då måste man kunna utbilda om sig.

Motkrav från Svenskt Näringsliv

Torbjörn Johansson poängterar att ett av målen med att förhandla omställningsfrågor med Svenskt Näringsliv var att de LO-förbund som väljer att stå utanför huvudavtalet ska få lika bra omställning som de som arbetar på arbetsplatser utan kollektivavtal.

– Motkravet från Svenskt Näringsliv var att LO skulle ansluta sig till huvudavtalet.

Huvudavtalet är det avtal som IF Metall, Kommunal, Svenskt Näringsliv och PTK redan enats om och som reglerar anställningsskydd och omställningsstöd. Det börjar gälla först om politiken levererar de lagändringar som ingår i uppgörelsen.

Torbjörn Johansson säger att frågan hanterats i LO:s avtalsråd och i LO-styrelsen i ett halvår sedan förhandlingarna återupptogs.

– Så alla har varit medvetna om vart det här var på väg.

Melinda Kandel

En ny arbetsrätt

Städare rasar mot LO:s las-sväng: ”Lättare att sparka folk”

Arbetsrätt

”Ingen vill försämra”

Var det här ett svårt ställningstagande att göra, att från LO:s sida ställa sig bakom detta? Var det svårt för dig personligen? 
– Jag pratar inte om vad jag känner personligen. Man måste titta på saker och ting på ett större plan. Vad får det ena och det andra för konsekvenser? Ingen vill försämra – alla vill ju bara förbättra. Men alla förbund som någon gång förhandlat gör också försämringar – det är så det funkar när man byter grejer med varandra.

Tycker du att det är en självklarhet att man bör ställa sig bakom som förbund om man sa ja i styrelsen?
– Jag tycker frågan är lite felställd om jag ska vara ärlig. När man sitter i LO:s styrelse är man vald på kongressen för att representera LO och då ska man titta på den gemensamma nyttan. Överväger fördelarna, då ska man rösta ja. Man ska inte rösta som förbund för det är i nästa läge varje förbund ska bestämma om de ska ansluta eller inte. Det är två olika frågor.

Märker ni av den här kritiken som är nu? Hur stark är den?
– Personligen märker jag inget av det. Det är ingen som hör av sig till mig och skäller. Men det finns ju givetvis de här som märker av det.

Inte pratat med Löfven

”De gör det bara för att säkra en egen karriär i S”, skriver en person på Facebook. Hade ni några kontakter med statsminister Stefan Löfven (S) nu på slutet av processen, före hans avskedsansökan?
– Jag har inte pratat med Stefan Löfven sedan vi omstartade och det var i våras. Inte en enda gång.

Men har någon annan, till exempel LO:s ordförande Susanna Gideonsson, gjort det?
– Det vet jag inte, de sitter ju i verkställande utskottet (Socialdemokraternas högsta ledning, reds anm) så jag antar att de pratar med varandra. Men hon har aldrig kommit till mig och sagt: Nu måste du lösa det här för Stefan säger så här. I sådana fall hade jag baktänt kan jag säga.