Efter ett par stormiga år är LO på väg att ansluta sig till den las-överenskommelse som förra året slöts mellan PTK, Svenskt Näringsliv och de enskilda LO-förbunden Kommunal och IF Metall.

Det innebär att LO på sikt blir part i ett huvudavtal som reglerar anställningsskydd och stödet för dem som sägs upp och måste hitta ett nytt jobb. Ett huvudavtal reglerar de övergripande relationerna mellan fack och arbetsgivare.

Beslutet i LO:s styrelse ändrar i sig inte villkoren för någon LO-medlem. Först ska LO:s representantskap i nästa vecka säga sitt. Därefter bestämmer varje LO-förbund om det vill ansluta sig eller inte.

Vad är det för beslut LO-styrelsen har tagit?

– Vi och LO säger till varandra och omvärlden att vi har för avsikt att ingå huvudavtalet, när och om staten levererar de lagändringar som vi har beställt, sammanfattade Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl på onsdagen under en gemensam pressträff med LO.

Det LO-styrelsen vill är alltså att LO hoppar på det huvudavtal som Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal gjorde upp om förra året, men som ännu inte börjat gälla.

Ett första steg i förverkligandet av överenskommelsen är att politikerna levererar lagstiftning enligt avtalsparternas önskemål. Det arbetet pågår och de lagarna är på väg att bli verklighet även för LO-medlemmarna, oavsett LO:s inställning. När lagarna är på plats ska avtalet träda i kraft.

Lagändringarna och avtalet innebär i korthet att arbetsgivarnas makt stärks vid uppsägningar medan arbetstagarna får bättre stöd till att bygga på sin kompetens.

Detta sker redan lagstiftningsvägen, men ändringarna går längre i avtalstexterna. Hittills har LO som centralorganisation inte anslutit sig till avtalsdelen, även om de båda största förbunden IF Metall och Kommunal gjort det. Nu vill LO-styrelsen ändra det beslutet.

Varför går LO, som tidigare sagt nej, med på detta nu?

LO har sagt nej tidigare för att man tyckt att det varit för stora nackdelar för arbetstagarsidan. I slutet av förra året pekade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson bland annat på att avtalstexterna ger arbetsgivare rätt att undanta 15 procent av alla som ska sägas upp från turordningsreglerna, alltså principen att den som jobbat längst har störst rätt att behålla jobbet.

– 15 procent är jättemycket och det skulle ha gjort otroligt ont för många förbund, sa han till Arbetet.

När Torbjörn Johansson nu är beredd att acceptera detta lyfter han fram tre skäl:

 1. LO vill inte fastna på åskådarplats. Processen är på gång vad LO än tycker, genom att ansluta sig får LO inflytande. 
  Just nu kan man förvisso inte påverka avtalets innehåll, överenskommelsen stängdes för ändringar i höstas.
  – Det finns inget förhandlingsbord, bara så vi är tydliga, förhandlingarna är avslutade, sa Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl på pressträffen.
  Men på sikt blir LO en part. LO:s avtalssekreterareTorbjörn Johansson säger att det har betydelse även för de förbund, Kommunal och IF Metall, som sedan tidigare planerat att ansluta sig. Om LO är part i avtalet kan LO företräda dessa och andra medlemsförbund som ansluter sig.
 2. Med den överenskommelse som nu är klar har LO säkrat bättre stöd för alla medlemmar som sägs upp för arbetsbrist. Även medlemmar i förbund som inte skriver under huvudavtalet får alltså en förbättring. Visstidsanställda och personer som sägs upp av hälsoskäl får i fortsättningen hjälp av trygghetsfonden TSL att hitta nytt jobb, vilket de inte har fått hittills. Det är en förändring som har förhandlats fram under hösten. Stödet blir dock inte lika bra som i de förbund som skriver under huvudavtalet.
  – Där huvudavtalet gäller satsas mer än dubbelt så mycket pengar på omställningsstöd. För de extra pengarna får man till exempel utbildningar som TSL köper externt, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.
 3. Bättre villkor för visstidsanställda och personer som får sin sysselsättningsgrad sänkt av arbetsgivaren, så kallad hyvling. Först med att underteckna överenskommelsen förra året var PTK och Svenskt Näringsliv. När Kommunal och IF Metall sedan anslöt sig i efterhand hade de förhandlat fram stärkt trygghet för visstidsanställningar och hyvling. Detta skedde redan förra hösten, men efter att LO valt att stå utanför. 
  Nu lyfter LO:s ordförande Susanna Gideonsson detta som en betydande faktor för att byta fot.
  –  Det blir förbättringar när det gäller visstidsanställda och det blir förbättringar när det gäller hyvling, säger hon.
  Å andra sidan införs detta lagstiftningsvägen och berörda förbund menade redan förra året att förbättringarna inte var skäl nog att ansluta sig till överenskommelsen.
  – Det är ett steg i rätt riktning, men det kan ju också ses som en legitimering, sa Handels ordförande Linda Palmetzhofer till Arbetet om de överenskomna reglerna om hyvling.

Vad händer nu?

Flera steg återstår innan överenskommelsens villkor slår igenom i verkligheten. Till att börja med ska LO:s högsta beslutande organ, representantskapet, rösta för att ställa sig bakom LO-styrelsens linje. Man kan vänta sig att så sker på onsdag i nästa vecka.

De regeländringar som styrs av huvudavtalet börjar sedan endast gälla om lagarna ändras så som fack och arbetsgivare har begärt. Därefter är det upp till varje förbund att ta beslut om att ansluta sig till huvudavtalet eller inte. 

Mattias Dahl poängterade på pressträffen att han väntar sig att LO verkar för att förbunden ansluter sig.
– När man sluter ett sådant här avtal framgår det i avtalet och det är underförstått att man tycker att det är bra och att man har för avsikt att verka för att alla går med på det.

Samtidigt inser Mattias Dahl att en del LO-förbund troligen inte skriver under huvudavtalet. Därmed får olika grupper av anställda olika regler för anställningsskydd, kompetensutveckling och omställning. Något som blir ”jättesvårt” för företagen att hantera.
– Ta branscher där Unionen, ST och Seko har medarbetaravtal och de anställd gör ungefär samma saker. Om Seko står utanför huvudavtalet medan de två andra facken är med får de anställda olika turordningsregler och olika stöd i samband med en neddragning, säger Mattias Dahl.

LO-ordföranden Susanna Gideonsson betonade samtidigt att varje enskilt förbund fattar beslutet om huruvida de ska ansluta sig:
– De kommer diskutera det här i sina förbund, det är varje förbundsstyrelse som äger frågan.