Kanske var den uteblivna las-debatten på Socialdemokraternas kongress i helgen ett tecken på att en vändning låg i luften. Eller LO-basen Susanna Gideonssons tal om att hennes organisation och Socialdemokraterna är två armar på samma kropp. En enad arbetarrörelse.

I dag, tisdag, kunde nämligen Sveriges Radio berätta att LO är nära att sluta upp bakom las-uppgörelsen. Enligt Ekot finns en preliminär uppgörelse med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringarna, som även innebär att LO ställer sig bakom förändringarna i arbetsrätten.

Ett viktigt besked för regeringen och Socialdemokraterna. Att inte hela LO står bakom uppgörelsen, samt att flera remissinstanser varit kritiska, var det som fick V-ledaren Nooshi Dadgostar att i en intervju med Arbetet gå ut och kräva att regeringen pausar processen tills efter valet. Hennes syn i frågan har lyfts som ett möjligt hinder i den kommande statsministeromröstningen. 

Beslut på extra möte

Ikväll ska LO-styrelsen ta ställning på ett extrainsatt möte. Det lutar åt att styrelsen enas om en rekommendation till LO:s representantskap att ställa sig bakom las-uppgörelsen. 

– Så vitt jag förstår är det goda förutsättningar för att det blir en samsyn inom LO, även om några förbund nog kommer att protestera. Vad ska Vänsterledaren ställa för krav då? Hon (Nooshi Dadgostar, reds anm.) är för klok för att fortsätta kräva att regeringen inte fullföljer uppgörelsen om fackföreningsrörelsen är med. Så det här har en väldigt stor betydelse, säger en person med god insyn.

Samtidigt har Socialdemokraterna förhandlat med Miljöpartiet och Centerpartiet om strandskydd och skogsfrågor. Två krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.

– Det handlar så klart om helheten, om alla delar samtidigt. Men när Stefan Löfven bestämmer att nu är las-frågan hyggligt säker då tror jag också att han kan lämna in sin avskedsansökan. Det kan ske redan före kvällens LO-möte. 

Har Stefan Löfven väntat på las-frågan för att kunna avgå? 
– Ja. Jag tror nog inte att det blir den här turbulensen runt Magdalena Andersson efter det. 

Samtidigt påpekar källan att det inte är otänkbart att Vänsterpartiet ställer andra krav som inte hör ihop med las. 

”Påverkar politiska utvecklingen”

Ulf Bjereld, S-märkt professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, bekräftar bilden av att LO-beskedet kan påverka den politiska utvecklingen i närtid. 

– Skulle det nu bli en överenskommelse mellan arbetsgivarna och Landsorganisationen så underlättar det för Socialdemokraterna och för Magdalena Andersson att kunna bli vald till statsminister och bilda regering.

Just las-uppgörelsen har varit svår för regeringen att ändra på, enligt Ulf Bjereld. Processen har redan kommit en bra bit på väg och den är viktig för Centerpartiet. 

– Nu kommer Vänsterpartiet säkert att vilja ha något annat. Men till exempel pensionsfrågan är nog lättare att göra något åt, säger han. 

Las frånvarande på S-kongressen

De protester som fanns mot las-uppgörelsen stillades redan före debatten under S-kongressen. Temagrupper, kallas de, där partiledning och ombud har samtal inför att frågan behandlas av ombuden. Men Ulf Bjereld vill inte övertolka betydelsen av las-frågans frånvaro på kongressen. 

– Frågor brukar alltid försvinna i temagrupperna. Även de argaste kritikerna som går in där kommer ut med rosenröda kinder och säger att de är tacksamma för att partiledningen har lyssnat in så väl. Så ändrar de några ord i riktlinjerna och ändrar en motion från avslagen till besvarad.

– En annan tolkning är att partiledningen spred underhandsbudskapet att här är något på gång så låt oss inte försvåra den processen offentligt utan låt LO äga den här frågan.