UPPDATERAD. Sent på tisdagskvällen avböjde företrädare för flera LO-förbund att kommentera vad LO-styrelsen kommit fram till.
– Jag säger ingenting nu i det här skedet, löd en av kommentarerna.

Under onsdagsmorgonen kallade LO och Svenskt Näringsliv till en gemensam pressträff vid klockan 10.00.

I kväll (tisdag) samlas LO:s styrelse till ett extra möte för att ta ställning till en uppgörelse med Svenskt Näringsliv om bättre stöd för arbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, något som Sveriges Radio var först att berätta om.

LO har förhandlat med arbetsgivarna om det här stödet under hösten, för att de LO-förbund som står vid sidan av las-uppgörelsen inte ska hamna i kläm.

Enligt TT vill en majoritet av ledamöterna i LO:s styrelse godkänna förhandlingsresultatet. Men Byggnads kommer att reservera sig, enligt förbundets ordförande Johan Lindholm.

”Ett sådant beslut skulle innebära att LO ställer sig bakom försämringar i arbetsrätten, las. Byggnads har hela tiden sagt nej till en överenskommelse som försämrar las”, skriver Johan Lindholm i sms till Arbetet.

Han menar att ”om LO beslutar att ansluta sig till huvudavtalet får det direkta och negativa konsekvenser för Byggnads medlemmar. Vi ska inte behöva byta trygghet vid en omställning på arbetsmarknaden mot otrygghet i anställningsskyddet.”

Gehör för omställningsförsäkringen

När det gäller omställningsförsäkringen har LO, enligt Arbetets källor, i stor utsträckning fått gehör för de förbättringar i omställningsförsäkringen man begärt.

Men Svenskt Näringsliv kräver flera motprestationer. En av dem är alltså att LO ställer sig bakom las-uppgörelsen, så som tjänstemannafacken inom PTK, IF Metall och Kommunal redan har gjort.

Svenskt Näringsliv har varit mycket angeläget om att få med LO bakom uppgörelsen, enligt Arbetets källor. Dels av praktiska skäl, dels för att rädda den svenska modellen, där villkoren på arbetsmarknaden bestäms av fack och arbetsgivare snarare än politiker.

Samtidigt har tonen bland de LO-förbund som avvisat las-uppgörelsen mjuknat. När ilskan har lagt sig något har det faktum att LO inte är en part när anställningsskyddet i Sverige görs om, utan måste foga sig i vad PTK förhandlar fram, hamnat i förgrunden. Att LO hamnat vid sidan av har diskuterats på flera av LO-styrelsens möten under hösten.

LO som part väger tungt

Att LO åter blir en part att räkna med väger därför mycket tungt när LO-förbunden tar ställning i kväll, enligt Arbetets källor.

Men om LO godkänner avtalet om omställning med Svenskt Näringsliv innebär det inte automatiskt att samtliga LO-förbund ansluter sig till las-uppgörelsen.

LO:s styrelse kan bara besluta att rekommendera LO:s representantskap att godkänna omställningsavtalet, och därmed hela las-uppgörelsen.

Skulle representantskapet följa rekommendationen, så är det upp till varje LO-förbund om det ska ansluta sig till las-uppgörelsen.

– Och där har LO-förbunden fortfarande olika inställning, säger en person med god insyn till Arbetet.

Enligt Arbetets källor finns ett visst utrymme för varje LO-förbund anpassa anslutningsvillkoren för sina behov.

Höstens förhandlingar har enbart handlat om stödet för anställda som behöver ställa om till ett nytt arbete. I las-uppgörelsen ingår också förändringar i lagen om anställningsskydd, men dem har LO inte kunnat påverka.

Stöd till uppsagda

Las-uppgörelsen, som LO-förbunden Kommunal och IF Metall är en del av, innebär att stödet vid uppsägning blir mer generöst än för anställda som inte står bakom uppgörelsen. Uppsagda anställda får bland annat tillgång till utbildningar som upphandlats externt, och så kallad validering.

Las-uppgörelsen innebär också att anställda i företag som saknar kollektivavtal ska få ett nytt omställningsstöd i statlig regi. Även det stödet blir bättre än det som LO-förbunden utanför las-uppgörelsen har idag (genom att även tillfälligt anställda och personer som sägs upp av hälsoskäl får del av stödet).

Utan förbättringar i LO:s omställningsavtal med Svenskt Näringsliv riskerar alltså förbund som står utanför las-uppgörelsen att deras medlemmar får sämre villkor än anställda som inte har kollektivavtal.