– Jag är stolt över att vi tar ansvar. Kvällens besked innebär att representantskapet har godkänt ett nytt omställningsavtal med Svenskt Näringsliv. Nu får även de förbund som väljer att stå utanför huvudavtalet ett betydligt bättre omställningspaket, sade LO:s ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande efter att LO:s representantskap på onsdagskvällen röstat ja till att ställa sig bakom las-överenskommelsen.

Som väntat röstade representantskapet, LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna, i linje med den rekommendation som LO:s styrelse tog beslut om förra veckan.

Det betyder att LO godtar den överenskommelse om anställningsskydd och omställningsstöd som Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal enades om redan förra hösten. I grova drag innebär den att arbetsgivarnas makt ökar vid uppsägningar medan arbetstagare får bättre möjligheter att få stöd för omställning och kompetensutveckling.

Delar av förändringarna i överenskommelsen är på väg att genomföras via lag, oberoende av LO:s nya ställningstagande. Förändringarna går än längre i en avtalsdel mellan fack och arbetsgivare som träder i kraft när lagarna är på plats. Det väntas bli nästa höst.

– Vi kan inte stoppa det lagstiftningsarbete som är på gång – det är bättre att vara med och påverka, sade Susanna Gideonsson.

I och med LO:s nya beslut är deras avsikt nu också att bli part i avtalet. Det innebär inte i sig att det kommer att gälla alla LO-medlemmar. I nästa steg är det upp till varje LO-förbund att ansluta sig. 

Tidigare har LO sagt nej till överenskommelsen, även om de enskilda förbunden IF Metall och Kommunal har anslutit sig. Att man nu ändrat sig förklarade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson förra veckan bland annat med att den nuvarande överenskommelsen, till skillnad från den ursprungliga versionen som LO ratade 2020, innehåller förbättringar för visstidsanställda och för personer som får sin tjänstgöringsgrad nedskuren vid så kallad hyvling. 

Vidare konstaterade han att processen är i gång vad LO än tycker och att man på sikt får bättre inflytande genom att ansluta sig. Slutligen har LO under hösten förhandlat fram en ny överenskommelse om omställningsstöd, alltså stöd för att hitta nytt jobb. Det innebär förbättringar även för förbund som inte ansluter sig till las-överenskommelsens avtal.

Som Arbetet skrivit om under veckan har styrelsebeslutet väckt debatt. Fyra av 14 förbund röstade emot beslutet vid LO-styrelsen i förra veckan. Ett av dem var Fastighets. Städaren Melinda Kandel, skyddsombud och vänsterpartist, är ansluten till Fastighets och väldigt kritisk till LO-beslutet.

– Det här är ett jättedåligt avtal. Det kommer bli lättare att sparka folk, har hon sagt till Arbetet.

Läs mer här om vad las-överenskommelsen innebär för dem som i framtiden omfattas endast av lagändringarna respektive dem vars villkor även styrs av avtalet.