Första numret

Det första numret av Fackföreningsrörelsen – organ för Landsorganisationen i Sverige, som tidningen då hette, kommer ut. Det är en ganska teoretisk tidskrift med långa artiklar.

Läs hela första numret av Arbetet här!

Nytt utseende

Tidningen får nytt utseende. De första annonserna dyker upp och en och annan bild. Den ekonomiska krisen, skotten i Ådalen och Saltsjöbadsavtalet är stora teman under 1930-talet.

Flyktingvåg

Flyktingvåg och frågan om huruvida invandrarna tar jobben, är något av det som diskuteras under krigsåren.

Sociala frågor tar plats

Sociala frågor tar mer plats. Semesterreformen, som gav en vecka mer ledighet, diskuterades liksom pensionsfrågan då ATP infördes efter folkomröstning 1957.

Internationell solidaritet

Internationell solidaritet och bistånd är heta ämnen. Berättande reportage får en egen avdelning i tidningen, och 1968 besöktes bland annat en paraplyfabrik i Etiopien.

Nytt namn: LO-tidningen

Fackföreningsrörelsen byter namn till LO-Tidningen Fackföreningsrörelsen och blir en tabloid med tydligt nyhetsfokus. Satsningen leder till att chefredaktör Elon Johansson får stora journalistpriset 1980 för att ha ”aktiverat nyhetsjournalistiken i en organisationstidning”. Nyhetsmässigt handlar mycket om de nya lagarna las och mbl.

Mord och storkonflikt

Palmemordet skakar Sverige. LO:s ordförande Stig Malm försöker förgäves stoppa pressarna när han ser LO-Tidningens illustration av Olof Palme i numret efter mordet. Chefredaktören beordrar tryckeriet att fortsätta trycka. 1980-talet inleddes med en storkonflikt där LO-förbunden tog ut mer än 100 000 i strejk och arbetsgivarna svarade med en lockout av 700 000 anställda.

Ekonomiska kriser

LO-Tidningen tar bort namnet Fackföreningsrörelsen. 1990-talets nyheter präglas bland annat av den ekonomiska krisen, neddragningarna som följde samt EU-omröstningen. I mitten av årtiondet börjar LO-Tidningen lägga ut redan publicerade artiklar från papperstidningen på internet, via LO:s hemsida.

Lanserar lotidningen.se

LO-tidningen kliver på det digitala tåget och lanserar lotidningen.se 2006. Den borgerliga alliansen vinner valet samma år och tidningen rapporterar mycket om förändringar av a-kassa och sjukförsäkring. Artiklarna om den sjunkande organisationsgraden i LO-facken återkommer.

Nytt namn: Arbetet

2012 byter LO-Tidningen namn till Arbetet. 2015 bildas LO Mediehus där Arbetet och sex fackliga förbundstidningar samlas. Ett huvudfokus blir politiken som påverkar facken alltmer. Webbsatsningen Arbetet Global startas 2015 med stöd av Union to Union.

Ny skepnad

Arbetet byter skepnad. Vecko­tidningen blir ett magasin som kommer 15 gånger om året. Samtidigt läggs allt mer kraft på arbetet.se där nyheter och åsikter publiceras dagligen.

Arbetet 100 år