LÄS HELA NUMRET GENOM ATT KLICKA HÄR

Frågan hade länge stötts och blötts inom LO. Det behövdes en veckotidning, både för att föra fram politiska krav och publicera förklarande och fördjupande texter om fackföreningsrörelsens frågor.

Först var tanken en tidning för alla medlemmar, men när tidskriften Fackföreningsrörelsen till sist blev verklighet 1921 var målgruppen smalare.

De riktiga facknördarna skulle få sitt, eller som det formulerades i programförklaringen: De som ”vid sidan om det praktiska arbetet inom organisationerna vilja syssla med teoretiska problem”.

Första sidan av det allra första numret av Fackföreningsrörelsen, som i dag heter Arbetet.

Det allra första numret vittnar om en omvälvande tid. I texten ”Mot splittringsförsöken” riktas udden mot de vänsterpartister som, efter den ryska revolutionen 1917, brutit sig ut ur Socialdemokraterna.

Enligt texten ville de underordna den svenska fackföreningsrörelsen det kommunistiska partiet, efter direkt uppmaning från Moskva.

I texten ”Industrins demokratisering” diskuterar samtidigt socialdemokraten Ernst Wigforss (som senare skulle bli finansminister) hur arbetarna ska får mer makt över sina arbetsvillkor – och var gränsen för den makten egentligen går.

En notis visar också hur den snabba industriella utvecklingen förändrade människors vardag. Det Svenska Kakelugnsmakarförbundet firar 30 år.

Men förbundet har svårt med medlemssifforna och för en, enligt tidskriften, ”ojämn kamp mot industrialiseringen”.

Arbetet 100 år

Arbetet fyller 100. Det firar vi hela året genom att presentera förstasidor från tidningens historia.

• 1921 började Lands­organisationen ge ut sin tidskrift, som döptes till Fackförenings­rörelsen. Den riktade sig till dem som arbetade fackligt och även ville syssla med ”teoretiska problem”.

• 1976 bytte tidningen namn till LO-Tidningen Fackföreningsrörelsen. Samtidigt blev formatet tabloid och det journalistiska uppdraget betonades.

• 1991 ändrades namnet till enbart LO-Tidningen. 

• 2006 hade LO-Tidningen premiär för sin hemsida.

• Sedan 2012 heter tidningen Arbetet.*
2019 minskade Arbetet utgivningstakt från veckotidning till utgivning med 15 nummer per år – men med dagliga uppdateringar på webben och nyhetsbrev en gång i veckan. Än i dag riktar sig tidningen till fackligt förtroendevalda och specialintresserade.

* Namnet togs över från den nedlagda S-märkta morgontidningen Arbetet, som gavs ut i Malmö 1887–2000. Detta är alltså trots namnet inte samma tidning.