– Det står faktiskt i deras program att de vill förstatliga delar av näringslivet. De har ingen makt nu, bland annat tack vare oss. Så folk kanske inte reflekterar att de är så extrema.

Så där motiverade i SVT Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl varför han tycker att Vänsterpartiet är ett ytterkantsparti. Om det är en extrem position att vilja förstatliga delar av näringslivet så är rätt många svenskar extremister. Men Centerpartiets självtillräcklighet känns igen. De har rätt. Alla andra befinner sig på ytterkanterna.

Som ett exempel kan man ta frågan om arbetskraftsinvandringen, som plötsligt är på tapeten igen.

En marknad för människohandlare

När Centerpartiet ihop med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 2008 reformerade reglerna kring arbetskraftsinvandringen så sjösatte man ett av världens mest oreglerade – eller extrema, om man så vill – system.

Plötsligt skulle arbetsgivare fritt få bestämma över arbetskraftsmigrationen. Det blev i princip fritt fram att hämta hit arbetskraft med få regleringar och med mycket lite kontroll eller uppföljning från myndigheternas sida. Var man emot var man protektionist eller främlingsfientlig.

Sedan dess har varenda tidning, tv-kanal och radiostation kunnat berätta hur bärplockare, tillverkningsarbetare, anställda på restauranger och skogsarbetare lockats till Sverige med löften om arbete men sedan exploaterats. Vi har läst om slavlönerna, hört om boenden i misär, om skuldsättning och hur en marknad för människohandlare och arbetstillståndsförsäljare vuxit fram.

Slavjobb i Sverige

Utvärderingar har visat att de risiga villkoren för gästarbetare har spillt över och försämrat löneutvecklingen även för andra arbetare, något som LO varnade för skulle hända redan 2008.

Även företagen har drabbats av ekonomiska bakslag genom osund konkurrens från oseriösa företag som utnyttjat de nya lagarna för att avtals- och lönedumpa sönder marknader. Det där har i alla fall lett till att Moderaterna och Kristdemokraterna begravt sin klockarkärlek till systemet som det ser ut i dag.

Men Centerpartiet är lika joddlande glada som de var för 13 år sedan. De förmådde till och med Socialdemokraterna att skriva på januariavtalet och därmed svika sitt vallöfte från 2018 om att reglera arbetskraftsinvandringen.

Nu har avtalet fallit och i går kunde Magdalena Andersson berätta att Socialdemokraterna återupprättar sin sans i frågan. Arbetsmarknadsprövningen ska återinföras, jobbet man invandrar till ska vara i ett bristyrke, det ska vara heltidsjobb och företaget måste ha kollektivavtal.

Verkligheten som den ser ut har gjort det nödvändigt. Vi har i praktiken fått slavjobb i Sverige. Det går inte att försvara en extrem lagstiftning och det går inte att låta den vara oförändrad i grunden. Om man inte är centerpartist, förstås.

Vänstern fick rätt

Ungefär här kan det vara värt att påminna om att ”extremisterna” i Vänsterpartiet motsatte sig förändringarna från början. Man varnade – tillsammans med LO och Socialdemokraterna – för att systemet skulle utnyttjas av arbetsgivare för att ta hit billig utländsk arbetskraft för att öka vinsterna och pressa ned lönerna. V har aldrig ändrat sig och de fick rätt.

Under de snart 12 år som Centerpartiet har haft inflytande över regeringspolitiken har Sverige blivit ett allt mer extremt land. Arbetskraftinvandringen är bara ett exempel.

Det är det – och inte Vänsterpartiet – som borde oroa Martin Ådahl.