Moderaterna fick inte med sig en majoritet i socialförsäkringsutskottet för sina förslag om att reglera arbetskraftsinvandringen. 

Regering, samarbetspartierna C och L, samt V satte sig emot.

Det var i förra veckan som Moderaterna lade fram ett förslag om ett lönegolv på 31 700 kronor i månaden för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU.

Partiet vill även helt stoppa arbetstillstånd för personlig assistans, införa försörjningskrav för att ta hit familjen och förbjuda så kallat spårbyte. Alltså att en asylsökande som får avslag i stället kan få ett arbetstillstånd om den hittar ett arbete.

Vänsterpartiet anser förvisso att det behövs betydligt stramare tyglar, men anser att M-förslaget är fel väg att gå.

– Det finns ingenting i deras initiativ som ändrar på den maktobalansen som finns på arbetsmarknaden när det gäller arbetskraftsinvandrarna, säger Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets talesperson i migrationsfrågor.

Samtidigt riktar Vänsterpartiet ett ultimatum till regeringen, främst Socialdemokraterna.

– Vi har meddelat regeringen att vi gärna vill förhandla det här med dem. Men om det visar sig vara oframkomligt då kan vi behöva gå tillbaka till Moderaterna och sätta oss och förhandla med dem i stället, säger Christina Höj Larsen.

Vilka frågor kan ni komma överens om med Moderaterna?
– Då skulle vi behöva diskutera var deras gräns går när det gäller att tippa balansen. Vi vill gärna se att man ändrar på det styrkeförhållandet. Är de beredda att göra det eller inte? 

Hon framhåller att även Socialdemokraterna vill ändra den maktbalansen på ett liknade sätt som Vänsterpartiet. Därför vore det naturligast att förhandla med regeringen. 

– Jag tycker att det är ganska beklämmande att se ett arbetarrörelseparti som säger sig vilja göra någonting men aldrig får det gjort.

Nu har Vänsterpartiet alltså bjudit in regering till samtal i frågan. Samtidigt är Socialdemokraterna bundna av januariavtalet, som säger att dagens system ska värnas.

– Men vi har ju hjälpt till tidigare med att frigöra dem från januariavtalet, konstaterar Christina Höj Larsen.