Arbetskraftsinvandringen behöver stramas åt. Den ska ske enbart i bristyrken och heltid ska vara norm för de som kommer till Sverige för att jobba.

Det är ett av jobbförslagen som Socialdemokraternas kongress i början av november ska fatta beslut om.

På en presskonferens på onsdagsmorgonen presenterades en rad jobbförslag från partistyrelsen inför kongressen.

– Vi vill se att normen är både kollektivavtal och heltidsanställning. Många som kommer hit arbetar betydligt mindre än heltid, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på presskonferensen.

Arbetsgivaransvar i gig-ekonomin

Socialdemokraternas partistyrelse vill också göra arbetsgivaransvaret tydligare inom den så kallade gig-ekonomin.

Det ska bli svårare att kringgå arbetsgivaransvar genom hårdare regler för f-skattesedlar.

– Man kan inte gömma sig bakom en plattform för att slippa sitt arbetsgivaransvar, sa finansminister Magdalena Andersson (S) på presskonferensen.

S-styrelsens jobbförslag

På onsdagens presskonferens presenterades en rad jobbförslag från partistyrelsen som Socialdemokraternas kongress ska ta ställning till på kongressen som äger rum mellan den 3 och 7 november.

  • Arbetsgivaransvaret ska vara tydligt även inom gig-tjänster. För att inte ofrivilligt egenföretagande ska användas som ett sätt att kringgå arbetsgivaransvar ska F-skattsedlar kunna kontrolleras bättre och återkallas vid missbruk.
  • Arbetskraftsinvandring endast i bristyrken. Heltid ska vara norm för arbetstillstånd.
  • Återinför skattereduktion för A-kasseavgiften och fackföreningsavgiften.
  • Heltid ska vara norm och delade turer ska motverkas. 90 procent av Sverige välfärdsarbetare ska ha heltidsjobb under nästa mandatperiod.
  • Att delta i språkundervisning ska vara ett krav för ekonomiskt stöd om bristande kunskaper i svenska är det som hindrar en från att få jobb.
  • Möjligheten för långtidsarbetslösa att få subventionerad anställning bör utvidgas även till deltidsarbetslösa efter en viss tid.
  • Arbetsmarknadsutbildningarna ska bli fler och erbjudas tidigare vid arbetslöshet.
  • Nya gruvor ska kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler. Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter.