Måste jag alltid vara trevlig?

Ingen kan tvinga dig att vara ständigt glad och trevlig, men du bör inte göra livet onödigt surt för dina kollegor. Du måste följa föreskrifter och regler på arbetsplatsen och meddela om det finns akuta brister, vilket även gäller psyko­sociala risker. Men du som arbetstagare behöver inte lösa bristerna, det är arbetsgivarens ansvar. 

Vad kan jag göra när andra bråkar?

I stället för att välja sida och själv bli en del av konflikten ska du i första hand prata med din närmsta chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns inget skyddsombud kan du vända dig till ditt fackförbund.

När ska man ingripa i en konflikt?

Så tidigt som möjligt. Om det uppstår en konflikt är det bättre att prata om det i ett tidigt skede. Tidig konflikthantering är ofta det bästa sättet att minska eller snabbt lösa ett problem.

Vilket ansvar har chefen?

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att förebygga och hantera konflikter. De inblandade ska snabbt få hjälp eller stöd, chefer ska få utbildning och handledning och arbetsgivaren ska vara tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras.

När behövs ett proffs?

Om du eller någon i konflikten känner sig hjälplös och förtvivlad, har sömnproblem eller känner att självförtroendet håller på att försvinna är det dags att ta hjälp från ett proffs. Om det finns företagshälsovård kan det vara första alternativet. Personal­avdelningen, om det finns en sådan, kan också vara till hjälp. Man kan också söka stöd från läkare, präst eller psykologer.

Kan de som bråkar få sparken?

Oftast leder inte konflikter på jobbet till avskedande, men om en anställd är klart olämplig till fortsatt arbete kan det bli uppsägning av personliga skäl. Då måste det finnas saklig grund – den anställde måste vara medveten om att beteendet är oacceptabelt. Chefen måste också först undersöka om den anställde kan omplaceras i stället för att sägas upp.

Men om det är chefen som tjafsar?

Om det systematiska arbetsmiljö­arbetet fungerar finns det rutiner för vem man ska vända sig till om det är chefen som är problemet. I annat fall går det bra att vända sig till sitt skyddsombud, sitt fackförbund eller chefens överordnade.

Konfliktguide på webben

Akutmottagningen, från Göteborgs universitet, är en internetbaserad guide till dig som är direkt inblandad i, eller är i närheten av en konflikt på arbetsplatsen. Där finns tips på hur du kan hantera situationen och få bättre förståelse för vad som pågår. Läs mer här.