På arbetstid – får jag…

…gå till tandläkaren?

Kanske. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att bevilja ledighet för läkar- eller tandläkarbesök, men många gör det ändå. I vissa fall har du rätt att få betalt, det regleras i så fall i ditt kollektivavtal.

…vaccinera mig?

Kanske. Reglerna är detsamma som för övriga vårdbesök. I vissa fall har du rätt till det enligt ditt kollektivavtal, men det är ingen rättighet enligt lag.

…gå på begravning?

Ja, om det gäller en nära anhörig. När någon nära anhörig dör har du enligt lag rätt till ledighet från ditt arbete. Lagen reglerar endast rätt till ledighet, inte rätt till betald ledighet. Detsamma gäller vid sjukdom eller olycksfall där du behöver vara på plats omedelbart. Om du har rätt att få betalt eller inte regleras i ditt kollektivavtal.

….vårda sjuk anhörig?

Ja. Om den anhöriga är svårt sjuk kan du få närståendepenning från Försäkringskassan och om du får det måste arbetsgivaren också, enligt lag, ge dig ledigt.

…flytta?

Kanske. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att bevilja ledighet för flytt, men det är inte omöjligt att din arbetsgivare går med på att ge dig tjänstledigt eller till och med permission, ledighet utan löneavdrag. Det kan också stå med i kollektivavtalet.

…fira min 50-årsdag?

Kanske. I många kollektivavtal ingår en ledig dag i samband med vissa särskilda personliga högtidsdagar, men det är inte säkert eftersom olika avtal har olika regler för detta.

…vittna i domstol?

Ja. Alla medborgare är, enligt rättegångsbalken, skyldiga att vittna i domstol och det innebär att arbetsgivaren måste bevilja dig ledighet. Du har sedan rätt att få ersättning för förlorad inkomst genom domstolen.

…jobba i föräldrakooperativ?

Nej. Du har inte rätt att få ledigt för detta men du kan alltid ansöka om semester.

…gå luciatåg?

Nej. Du har inte rätt att vara ledig för exempelvis luciatåg eller skolavslutningar, men du kan alltid ansöka om ledighet. Men om du behöver följa med ditt barn till läkare, tandläkare eller liknande har du rätt att vara ledig från jobbet och få ersättning från Försäkringskassan för vård av barn. 

Källor: Sveriges domstolar, Arbetsmiljöupplysningen, Försäkringskassan, LO, Svensk författningssamling

Tänk på

Kolla vad som står i ditt kollektivavtal – du kan ha rätt till mer än du tror.

Fråga arbetsgivaren om du inte har något kollektivavtal eller om det inte regleras där – arbetsgivaren kan vara schysst.

Om du inte får ledigt fast du har rätt till det – kontakta ditt fackförbund.