I Kenya, världens tredje största exportör av te efter Kina och Indien, kan torka, översvämningar och stormar förstöra stora landområden kommande årtionden.

Minst en fjärdedel av all odlingsyta med bäst kvalitet kan gå förlorad till år 2050, visar en rapport från brittiska hjälporganisationen Christian Aid som citerar flera internationella studier.

Det kommer att påverka mängder av arbetstillfällen – och i slutändan också hur många koppar te vi kan dricka. Sett till marker med medelgoda odlingsförhållanden så bedöms det i studier att närmare 40 procent av dessa kommer förstöras på grund av klimatförändringarna.

Mellan år 2000 och 2050 beräknas Kenyas medeltemperatur stiga med 2,5 grader och de allt mer intensiva regnfallen uppges orsaka problem för jordbrukare.

I Sri Lanka, som räknas till världens fjärde största teproducent, kan medeltemperaturen stiga med 2 grader fram till år 2050. Det kan leda till att minst 10 procent av all högkvalitativ odlingsjord går förlorad.

Redan nu har extremväder haft inverkan på teindustrin i flera länder. I Indien har temperaturhöjningar och minskad nederbörd gjort att produktionen av te i Darjeeling, världens mest exklusiva tedistrikt, minskat från drygt 11 000 ton i mitten av 1990-talet till knappt 8 500 ton 2018.

Men det är inte bara klimatet som påverkar sysselsättningsgraden. I Kenya, där tre miljoner livnär sig på teproduktionen, uppges minst 10 000 jobb ha försvunnit på kort tid när maskiner har ersatt manuell plockning av teblad.

I början av året försökte lokala fackföreningar förgäves få en domstol att stoppa teproducenternas möjlighet att ersätta arbetskraft med maskiner, rapporterar flera afrikanska medier.