Den förra presidenten, republikanen Donald Trump, har enligt amerikanska AFL-CIO, motsvarande LO, satt många käppar i hjulen för facklig organisering.

Nu hoppas fackets ordförande Richard Trumka på en ny tändning och AFL-CIO har redan lagt fram sin önskelista för 2021.

– Värdigheten har återupprättats i Vita huset, säger han i en intervju med tv-bolaget CNBC strax efter att Joe Biden svurits in som ny president.

Han efterlyser dock ett närmare samarbete mellan Demokrater och Republikaner för att få kontroll över den pågående spridningen av covid-19.

Richard Trumka vill även se en förändring av landets ”antika arbetsmarknadslagstiftning”, som han uttrycker det.

Joe Biden har presenterat ett stort stimulanspaket med satsningar på 1 900 miljarder dollar för att hålla igång ekonomin under pandemin.

I det paketet finns en höjning av landet minimilöner med. Den lägsta lönen ska nu bli 15 dollar i timmen och facken har därmed fått gehör för den minimilönskampanj som de drivit i flera år.

– Det kommer att hjälpa miljoner av arbetare, säger Richard Trumka till CNBC.

Kritiker har varnat för att en höjning av minimilönen kan leda till högre arbetslöshet. Det tror dock inte den amerikanska fackordföranden.

– Jag tror att det leder till det motsatta. Varje gång minimilönen höjts sägs det att det leder till ökad arbetslöshet. Men anställda får mer i sina fickor, det gör att efterfrågan ökar och då blir jobben fler, säger Richard Trumka.

Och tidiga tecken tyder på att Biden är villig att lyssna på facken.

Bara minuter efter att han svurit eden petade USA:s nye president arbetsmarknadsstyrelsen NLRB:s chefsjurist Peter Robb. Ett beslut som uppenbarligen förberetts redan innan installationen. 

Den amerikanska fackföreningsrörelsen förfärandes när Robb tillsattes av Trump 2017.

Robb betraktades som utpräglat antifacklig och har under sin tid på arbetsmarknadsstyrelsen anklagats för vrida myndigheten i arbetsgivarvänlig riktning. Bland annat har Robb bedrivit ett personligt korståg mot de uppblåsbara jätteråttor som amerikanska byggfack har för vana att placera utanför arbetsplatser där det pågår konflikt.

Joe Biden står dock inför stora utmaningar. USA är nu ett politiskt polariserat land och under Trump så har ekonomin gått bra och arbetslösheten varit rekordlåg.

Minimilöner i USA

I november 2012 strejkade snabbmatsanställda i amerikanska New York för högre löner. Ur strejkerna växte en bred rörelse fram som förenades i kravet på höjda minimilöner. 

Flera amerikanska fackföreningar har sedan dess, i samarbete med lokala rörelser, engagerat sig i det som blivit känt som ”Fight for 15”. 

Den federala minimilönen i USA ligger än så länge på 7,25 dollar i timmen, motsvarande runt 60 kronor. Den har inte justerats upp sedan 2009. 

Den amerikanska kongressens budgetkontor har tittat på vad höjda minimilöner skulle innebära. En höjning till 15 dollar år 2025 skulle beröra 27 miljoner anställda och lyfta 1,3 miljoner ur fattigdom. Samtidigt skulle lika många arbetstillfällen – 1,3 miljoner – vara i fara. 

Källor: Arbetet, CNBC