I det amerikanska presidentvalet den 3 november tog Donald Trump hem den folkrika delstaten Florida med 51,2 procent av rösterna. 

Men ett lagförslag visade sig vara mer populärt än både presidenten och Demokraternas utmanare Joe Biden.

Över 60 procent av väljarna röstade för att höja delstatens minimilöner till 15 dollar i timmen, motsvarande 127 kronor, rapporterar CNBC.

I dag ligger Floridas minimilön på 8,5 dollar i timmen, medan den federala minimilönen uppgår till 7,25 dollar. Floridas höjning till 15 dollar i timmen ska genomföras stegvis fram till 2026.  

Florida var inte först. Sju andra delstater har redan lagstiftat om minimilön på 15 dollar, däribland Kalifornien, New Jersey och New York. 

Skillnaden är att dessa av hävd röstar demokratiskt, medan Florida traditionellt lutar åt republikanskt håll.

– Alldeles för många anställda i Florida utför arbete som är nödvändigt för att hålla igång våra samhällen men är underbetalda och undervärderade, säger Esther Segura, fackligt aktiv sjuksköterska från kampanjnätverket Florida for a fair wage, till den vänsterorienterade tidningen In these times.

– Ofta tjänar de knappt tillräckligt för att klara sig.

2,5 miljoner anställda kommer få höjda löner när den första uppräkningen sker i september 2021, uppger CNBC. Många av dessa tillhör minoritetsgrupper och arbetar inom semesterdestinationen Florida har en stora turismsektor.

Arbetsgivarorganisationen FLRA, som samlar hotell- och restaurangföretag, kampanjande mot höjda minimilöner.

Enligt gruppen har delstaten förlorat drygt 330 000 jobb under pandemin, och riskerar att förlora ytterligare knappt 160 000 när lönerna höjs. 

– Givet de förödande konsekvenser covid-19 redan har haft på Floridas ekonomi är vi extremt oroade, säger ordföranden Carol Dover i ett uttalande.

Resultatet i Florida väcker förhoppningar om att frågan nu ska få genomslag på nationell nivå. 

Sommaren 2019 antog representanthuset, det demokratiskt kontrollerade underhuset i USA:s kongress, ett lagförslag om att höja den federala minimilönen till 15 dollar. Men i överhuset, den republikanskt kontrollerade senaten, tog det stopp.  

Den tillträdande presidenten Joe Biden har ställt sig bakom kravet på 15 dollar i timmen åt alla anställda i USA, men måste fortfarande lyckas lotsa förslaget genom senaten. 

I dagsläget är senaten republikanskt kontrollerad. Men det finns en strimma av hopp för landets lågavlönade. 

Den 5 januari håller Georgia utslagsval för att utse delstatens två senatorer, eftersom inga av kandidaterna fick över 50 procent i anslutning till valet i november.

Om Demokraterna vinner bägge dessa skulle röstsiffrorna i senaten, om oberoende kandidater räknas in, landa på 50–50. Och då skulle den demokratiska vicepresidenten Kamala Harris ha utslagsrösten. 

Kravet på 15 dollar i timmen i minimilön har formulerats och drivits av en bred rörelse som inkluderar fackföreningar, ideella organisationer och lokala nätverk. Efter flera framgångar i städer och delstater hoppas nu många på ett nationellt avgörande. 

– Det här kan båda gott för framtida segrar för arbetstagarna. Jag hoppas att politikerna kommer att inse att anställdas rättigheter är en fråga som engagerar och agera därefter, säger Richie Floyd, som engagerat sig i kampanjen Florida for $15, till In these times.   

David Cooper, analytiker på den oberoende tankesmedjan Economic policy institute, påpekar att resultatet i Florida visar att frågan förenar olika politiska läger. 

– Väljare från bägge partier vill att regeringen och politiker gör något åt löneläget i USA just nu, säger han till CNBC.

Minimilöner i USA

I november 2012 strejkade snabbmatsanställda i amerikanska New York för högre löner. Ur strejkerna växte en bred rörelse fram som förenades i kravet på höjda minimilöner. 

Flera amerikanska fackföreningar har sedan dess, i samarbete med lokala rörelser, engagerat sig i det som blivit känt som ”Fight for 15”. 

Den federala minimilönen i USA ligger på 7,25 dollar i timmen, motsvarande 61 kronor. Den har inte justerats upp sedan 2009. 

Den amerikanska kongressens budgetkontor har tittat på vad höjda minimilöner skulle innebära. En höjning till 15 dollar år 2025 skulle beröra 27 miljoner anställda och lyfta 1,3 miljoner ur fattigdom. Samtidigt skulle lika många arbetstillfällen – 1,3 miljoner – vara i fara. 

Källor: Arbetet, CNBC