Efter att arbetslösheten i USA ökat kraftigt under coronakrisen tyder augustis siffror på viss ljusning.

Antalet som saknar ett jobb föll med 2,8 miljoner till totalt 13,6 miljoner jämfört med i juli.

Det ger en arbetslöshet på 8,3 procent enligt regeringens statistik, att jämföras med runt 4 procent innan pandemin. 

Men förbättringen är ojämnt fördelad och minoriteter är i högre utsträckning arbetslösa, rapporterar affärstidningen Business Insider

Störst är glappet mellan vita och svarta.

För vita amerikaner ligger arbetslösheten på 7,3 procent medan den för svarta ligger på 13 procent – en skillnad på 78 procent. 

Även för människor med latinamerikanskt eller asiatiskt påbrå ligger arbetslösheten högre – 10,5 respektive 10,7 procent – än för majoritetsbefolkningen. 

Att arbetslöshet har en etnisk dimension är ingenting nytt, även om krisen gett mer dramatiska siffror. 

”Ingen enskild teori eller studie förklarar i sig skillnaderna i svartas och vitas arbetslöshet. Men sammantaget visar emellertid forskningen att nackdelarna för svarta arbetare är extremt stora jämfört med vita”, skriver Business Insider. 

En antirasistisk protestvåg har de senaste månaderna – sedan en vit polis dödade svarte George Floyd under ett brutalt ingripande den 25 maj – sköljt över USA. 

Udden var ursprungligen riktad mot polisvåld men även frågor om ojämlika livsvillkor har lyfts. 

Flera tongivande amerikanska fackförbund har uttalat stöd för Black lives matter-rörelsen och kopplat samman strukturell rasism med arbetslivet. 

– Rasism spelar en förrädisk roll i vardagen för alla färgade arbetare. Detta är en facklig fråga eftersom det är en arbetsplatsfråga, sade centralorganisationen AFL-CIO:s ordförande Richard Trumka i somras.