Det är tankesmedjan Brookings Institution som släppt en ny studie som visar hur vanligt det är med låglönejobb i USA i åldrarna 18-64 år.

44 procent av arbetskraften, eller 53 miljoner människor, beräknas ha ett låglönejobb med en medianlön på 10 dollar i timmen. Det motsvarar 95 kronor i timmen, eller 170 000 kronor om året.

Det är nästan hälften av vad den årliga medianlönen är, sett till hela landet.

I studien, som omfattar 373 storstadsområden, inkluderas vissa studentgrupper men egenföretagare räknas bort.

Författarna till rapporten påpekar att låginkomstjobb genomsyrar hela arbetsmarknaden och alla åldersgrupper.

”Många missförstår vilka dessa arbetare är. De är inte bara studenter, människor i början av sin karriär eller personer som behöver extra pengar. En majoritet är vuxna, vars låglönearbete är deras främsta inkomstkälla”, skriver de.

Den federala minimilönen i USA är 7,25 dollar i timmen, knappt 70 kronor, men medianlönen i studien är lägre än en beräknad levnadslön i många regioner.

Tankesmedjan har utgått från statistik över löner och konsumtionskraft i olika delar av landet under fem års tid, för att fastställa vad som ska räknas som ett låglönejobb.

Tio yrkesgrupper med störst andel låglönearbetare pekas ut i studien.

Bland annat har anställda inom detaljhandeln, sekreterare och kontorister, liksom kockar och restaurangpersonal ofta en låg lön.

Arbetslösheten i USA har inte varit så låg på 50 år, 3,6 procent.