Tysta minuter på arbetsplatser runtom i landet. Minnesbord i lunchrummet med ljus och bild. Under pandemin har många mist en kollega på jobbet.

Men hur många av de här fallen som är arbetsrelaterade är svårt att säga. Särskilt när det handlar om en smitta som är spridd i hela samhället. Det poängterar Elisabeth Lewin, jurist på Arbetsmiljöverket.  

Enligt myndighetens presstjänst har fem anmälningar om misstänkt coronarelaterade dödsfall kommit in.

Enligt Elisabeth Lewin har hennes myndighet endast haft tre utredningar om sådana fall. I skrivande stund är en avslutad.

– Vi tittar på om det finns ett orsakssamband mellan smitta och arbete. Och om det funnits brister i rutiner eller på skyddsutrustning, säger Elisabeth Lewin.  

Ett av de tre fallen som myndigheten utrett är omskrivet – en sjuksköterska som jobbade med covidpatienter på Karolinska sjukhuset i Huddinge i Stockholm avled i våras.

Här är förundersökningen nedlagd av åklagare. Det andra dödsfallet gäller en anställd på samma sjukhus. Det tredje en anställd inom hemtjänsten i Skellefteå.  

Det är svårt att få en bild av hur många arbetsrelaterade dödsfall i covid-19 som egentligen har skett.  

Åklagarna får in sina fall där de tittar på om det är fråga om arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljöverket får in sina olycksfallsanmälningar av arbetsgivarna, när de ser det som eventuellt arbetsrelaterat, eller uppgifter från polisen som de väljer att gå vidare med.  

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och parternas AFA Försäkring har sina arbetsskadeärenden där det bygger på att någon har ansökt om ersättning.  

Därför är alla siffror olika. Och det går alltså inte att säga hur många misstänkta fall det finns.  

För ett tag sedan möttes Arbetsmiljöverket med poliser och åklagare på ett samverkansmöte och konstaterade då att det endast är ett fåtal covidrelaterade fall som kommit in till polis och åklagare.

– Vi trodde att det skulle vara fler men det var inte så många.  

Det är ju vissa yrkesgrupper som man hört har drabbats av flera dödsfall, till exempel bussförare. Varför har inte de ärendena nått er?
– När det gäller anmälan till oss ska dödsfallet vara relaterat till jobbet och det kan vara en svår fråga. Och det är arbetsgivaren som ska anmäla. Vi har dock genom anmälningar från skyddsombud över hela landet hanterat ett stort antal bussärenden. 

De fall som ni utreder – går kopplingen mellan smitta och jobb att slå fast?
– Det är jättesvårt. Jag vet inte riktigt i dagsläget hur ett sånt ärende skulle se ut.  

Men det kan finnas ett mörkertal. I början av pandemin skrev nämligen Arbetsmiljöverket på sin anmälningssajt att det var arbetsgivare som hade anställda i riskyrken som skulle anmäla allvarligt coronatillbud.

Riskyrkena fanns i vård, omsorg och laboratorier.

Men nu säger Elisabeth Lewin att det inte blev helt rätt och myndigheten ser över informationen på sin sajt.

Nu är budskapet i stället att alla arbetsgivare ska anmäla allvarliga coronatillbud till Arbetsmiljöverket.