Nio ärenden om arbetsmiljöbrott. Det är vad riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema, fått på sitt bord när det gäller personer som avlidit eller insjuknat i covid-19.

Anmälningarna har först kommit till polisen via en privatperson, en anhörig eller ett skyddsombud.

Polisen eller åklagare kan också lyfta ärenden på eget initiativ, vilket har skett i ett par av fallen. 

Arbetet berättade nyligen om bussföraren José Esteban som avled efter att ha smittats av corona.

Hans fall har inte nått Rema, eftersom ingen har polisanmält det. Hans änka menar att han smittades på jobbet.

Av de nio ärendena handlar tre om personer i arbetslivet som avlidit efter att ha blivit smittade av covid-19.

Samtliga tre förundersökningar som gäller dödsfall har nu lagts ner. De första två gällde en bussförare i Västerås och en tolk. 

– Anledningen till att jag lade ner dem är att jag aldrig kommer kunna bevisa var personerna har blivit smittade. Det kan ha skett var som helst när som helst. För att kunna driva ärendet som arbetsmiljöbrott måste det gå att styrka att personen blivit smittad på sin arbetsplats, säger ansvarig åklagare Jennie Nordin.

Det tredje ärendet lade Jennie Nordin ner nu i början av december. Det gällde en 39-årig sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge som avled efter arbete med covidsmittade patienter.

Skyddsombud på arbetsplatsen lämnade en polisanmälan eftersom det saknades tillräcklig skyddsutrustning.

– Av utredningen framgår att covid-19 inte var den huvudsakliga dödsorsaken. Det går inte att visa var eller på vilket sätt målsäganden har blivit smittad, sade Jennie Nordin i ett pressmeddelande om varför hon tog beslutet att lägga ner förundersökningen. 

Totalt har sex av de nio coronaärendena som gäller antingen död eller sjukdom lagts ner eller så har förundersökning inte ens inletts. Tre fall utreds alltså fortfarande, men inget av dem gäller dödsfall. 

På Rema utreder åklagarna om det finns någon med arbetsmiljöansvar som har begått ett brott.

I de fall där någon avlidit efter covid-19-smitta handlar det om brottsrubriceringen arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Här måste två saker kunna slås fast för att åklagaren ska väcka åtal. Det första är att det måste stå klart att personen blivit smittad på jobbet. 

– Kan man säga säkert att man blivit smittad genom sitt arbete? Eller kan man ha fångat upp det på vägen till och från jobbet, i affären eller via någon släkting? säger Kristina Falk Strand, chefsåklagare på Rema. 

Det andra är att arbetsgivaren, eller den som har arbetsmiljöansvar, ska ha agerat oaktsamt så att den anställda blivit smittad.

Enligt Kristina Falk Strand handlar det till exempel om ifall det funnits möjlighet att skydda sig från smitta och vilka riskbedömningar arbetsgivare haft möjlighet att göra i det läge som var då.  

– Den här pandemin kom snabbt och fick spridning som många inte kunnat föreställa sig. Vilken skyddsnivå har varit rimlig att ha utifrån vad som var känt då? Det är lätt att man säger i efterhand att självklart skulle man haft full skyddsmundering och så kan det ha varit, men man får göra en bedömning i varje enskilt fall, säger Kristina Falk Strand. 

Fall där anställda avlidit – men där smittoplatsen är oklar

Fem bussförare på Keolis depåer i Stockholm (Eriksberg och Hornsberg). 

En bussförare i Väla i Helsingborg. 

En bussförare på Svealandstrafiken i Västerås.  

En lärare på Kågeskolan i Skellefteå.  

Två anställda på Karolinska i Huddinge, varav en sjuksköterska.  

En anställd på hemtjänsten i Skellefteå.  

Tre anställda på Samhall (Eskilstuna, Karlskoga, Katrineholm) 

En anställd på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

En läkare som jobbade på en vårdcentral i Blackeberg i Stockholm.  

Källor: Expressen, Aftonbladet, Läkartidningen, Fastighetsfolket