”Försäkringskassan bedömer att José Esteban Lopez dödsfall den 25 april 2020 inte har inträffat till följd av en arbetsskada”. Så står det i brevet som änkan Maritza Talavera fått från Pensionsmyndigheten, med Försäkringskassans utredning till grund.  

När hennes man, bussföraren José Esteban, avled till följd av covid-19 ansökte hon om ersättning för arbetsrelaterat dödsfall hos Pensionsmyndigheten.

Hon är övertygad om att maken smittades på jobbet. Men hon får alltså inga pengar för arbetsskada.

– Som tur är har jag en bra utbildning och bra lön. Men det är svårt när man har räknat med två inkomster. Efter att jag betalat skulder, lån och avgifter har jag 3 000 kronor kvar, säger hon om hur ekonomin påverkats efter makens död.  

I brevet finns en utredning från Försäkringskassan som skriver att José Esteban blev smittad vid en tidpunkt då passagerare fortfarande gick på där fram.

Att det i samband med turbytena kunde vara mycket trångt, enligt arbetsgivaren. Det ska också ha funnits andra smittade på arbetsplatsen före att han insjuknade.  

Men det enda som skulle kunna göra att hans död godkänns som arbetsskada är om han smittats via alkomätaren han måste blåsa i innan han går på sitt pass.

I förordningen som styr arbetsskador finns nämligen en formulering om att det kan bli fråga om en arbetsskada om personen hanterat ”smittförande material”. Alkomätare omfattas, likaså ratt och instrumentpanel. 

Men Försäkringskassan menar att risken att smittas den vägen är mindre än att smittas av folk i närheten.

Och när det gäller att smittas av andra människor måste man jobba i vård, omsorg eller på labb för att få sjukdom eller död godkänd som arbetsskada. Detta enligt den förordning som styr arbetsskadeförsäkringen. 

Själva förordningen kom till före den här pandemin, men covid-19 har lagts till på listan över smittsamma sjukdomar. Uppräkningen av särskilt utsatta yrken är dock kvar.  

Sett ur det perspektivet hade alltså José Esteban fel yrke. Därför får hans familj varken efterlevandelivränta eller begravningshjälp från Pensionsmyndigheten. 

Troligtvis inte heller motsvarande ersättning från AFA försäkring, trots att han jobbade på Keolis, en arbetsplats med kollektivavtal. 

Maritza Talavera väntar fortfarande på svar därifrån. 

LO tycker att de här reglerna slår fel. De har lyft precis det i förhandlingar med sin motpart Svenskt Näringsliv om vilka villkor som ska gälla under pandemin.

Vad som krävs för att få ersättning hos AFA Försäkring, det avgör arbetsmarknadens parter som ansvarar för förmånen.

– Vi lyfte buss- och taxiförare som exempel på personer vi tycker ska omfattas. Men tyvärr utmynnade förhandlingarna inte i någon förändring, säger Magnus Furbring, ombudsman med ansvar för avtalsförsäkringar på LO.  

Även om AFA Försäkringar ofta utgår från reglerna i arbetsskadeförsäkringen är de inte styrda av dem på samma sätt som den allmänna försäkringen är. Parterna kan förhandla fram egna regler.   

Catharina Bäck, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, anser att det är rättssäkert att både den allmänna arbetsskadeförsäkringen och parternas kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring utgår från samma definition av när covid-19 kan anses vara arbetsskada.

Samtidigt säger hon att det inte är svart och vitt vilka särskilt exponerade yrkesgrupper som omfattas av förordningen som reglerar smittsamma sjukdomar.

Bland annat är det inte glasklart vilka som kan anses vårda och omhänderta smittade.

– Visst finns det gränsdragningsfrågor. Jag är säker på att vi kommer få ärenden i TFA-nämnden där vi parter tolkar villkoren och lämnar rådgivning till AFA Försäkring. Men vi utgår från villkoren i försäkringen även där – vi skapar inte nya villkor i nämnden. 

Även Kommunal och deras motparter SKR och Sobona har förhandlat om motsvarande försäkring på den kommunala sidan.

Den gäller exempelvis bussförare som jobbar för ett kommunalt bussbolag. Nu ligger förhandlingarna lite i träda, berättar Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på Kommunal.  

De har inte heller fått igenom att fler yrkesgrupper än vård, omsorg och laboratorier ska omfattas när det gäller arbetsskada till följd av covid-19.

Hon menar att det skulle göra stor skillnad om fler yrkesgrupper, som förare, personal i förskola och skola och handelsanställda, togs upp på listan.

– Listan säger vilka yrken som antas ha lättare att bli smittade på jobbet. Då utgår man från att de har blivit smittade på jobbet, så länge inget annat visas. Bevisbördan vänds. Det är en jättestor skillnad, säger Anne-Maria Carlsgård.  

Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA Försäkring, ser ändå en liten öppning för att bussförare skulle kunna få ersättning från dem.

Skrivningarna om att arbetsskadeförsäkringen gäller anställda som omhändertar eller vårdar någon som bär på smittan har inte prövats rättsligt, poängterar han.  

Hur många som ansökt om ersättning för att en nära anhörig avlidit till följd av covidsmitta på jobbet är i dag oklart.

AFA lämnar ingen statistik i nuläget. Inte heller Pensionsmyndigheten har klart för sig hur många anmälningar de fått in.

Men enligt Sonila Yliniemi, pensionsexpert på myndigheten, handlar det inte om många.  

Arbetet har tidigare rapporterat om att myndigheten hade fått in ett tiotal fall fram till och med 25 augusti i år. Då hade de sagt nej till ersättning i ett ärende, för att personen jobbade i fel yrke.   

Maritza Talavera tycker att även bussförare borde få rätt till ersättning om de smittats av covid-19 på jobbet.

– Jag tycker att det är väldigt orättvist. Inte bara för José utan för alla som jobbar inom transport. De är väldigt utsatta, säger Maritza Talavera.  

Yrken som kan få covid-19 godkänd som arbetsskada

• Vård- och omsorgspersonal

• Personal på laboratorium

• Personal på veterinärkliniker

• Andra som behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande personer eller hanterar eller omhändertar smittförande djur eller material.

Några yrken som inte uttalat omfattas

• Bussförare

• Taxiförare

• Butikspersonal

• Hotell- och restauranganställd