Bussföraren José Esteban avled i covid-19 i våras, något som Arbetet har berättat om i en artikelserie i veckan.

Hans död klassas inte som arbetsskada och familjen får därför inga pengar från den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Änkan, Maritza Talavera, menar att maken smittades på jobbet.

I våras lades covid-19 till i förordningen som styr vilka smittsamma sjukdomar som kan klassas som arbetsskada.

Men det gäller bara personer som arbetar vid laboratorium, inom sjukvården eller i ”annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material”. 

Den senare formuleringen blev aktuell när bussföraren José Estebans fall skulle prövas av Försäkringskassan och sedan beslutas av Pensionsmyndigheten. Det blev till slut ett avslag.

Den enda öppningen för att få dödsfallet klassat som arbetsskada var om Försäkringskassan hade gjort bedömningen att han smittats via alkomätaren i bussen.

Den, liksom bussens ratt och instrumentpanel, kan ses som ”smittförande material”. 

Men den vägen stängdes när Försäkringskassan i sitt beslut konstaterade att risken att smittas den vägen är mindre än att smittas av personer i närheten.

Och för att ett dödsfall ska godkännas då krävs att man jobbar i vård, omsorg eller på laboratorium, konstaterar myndigheten i sitt beslut. 

Sett ur den synvinkeln hade José Esteban fel yrke.

När covid-19 lades till i förordningen i våras fick remissinstanser komma med synpunkter till socialdepartementet.

LO lyfte då i sitt svar att bland annat bussförare och butiksbiträden är exempel på yrkesgrupper, utöver de som listas i förordningen, som riskerar att drabbas av smitta. Organisationen hänvisade till en statlig utredning som kom 2017 om arbetsskadeförsäkringen. Och vars förslag LO menar skulle innebära att fler arbetstagare omfattas av försäkringsskyddet. 

Även TCO påtalade samma problematik och samma utredning. ”TCO anser därför att definitionen av ´omhändertagande av smittförande person´bör vara så vid som möjligt i tillämpningen av förordningen”, skriver organisationen i sitt remissvar.

Arbetet ber flera gånger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi om en intervju.

Han återkommer sedan via mejl med svar på Arbetets frågor. 

En fråga som Arbetet har ställt är varför bussförare inte finns med bland de yrkesgrupper som kan få rätt till ersättning för arbetsskada.

Ministern skriver att förordningen om arbetsskada inte exkluderar specifika yrkesgrupper. Han hänvisar också till den där formuleringen i förordningen som slår fast att skyddet inte bara gäller personal på labb samt i vård och omsorg utan även de personer som i jobbet hanterar smittförande material.

Just den meningen prövade Försäkringskassan i José Estebans fall men kom fram till att risken var större att han smittats av personer i närheten. Och då omfattas inte bussförare av reglerna.

”Det är Försäkringskassan som i det enskilda fallet bedömer om personen omfattas av personkategorin för regleringen”, betonar visserligen Ardalan Shekarabi i sitt mejl.

Men han försäkrar samtidigt: ”Generellt ser vi att det finns brister i det ekonomiska skyddet för arbetsskadade som gör att regeringen kommer behöva se över arbetsskadeförsäkringen.”