Under pandemin har anmälningarna till Arbetsmiljöverket strömmat in och majoriteten av anmälningarna har kommit från arbetsplatser inom vård och omsorg

Nu konstaterar Arbetsmiljöverket att det inte varit helt tydligt vem som ska anmäla allvarliga coronatillbud till myndigheten. 

På sin sajt hade Arbetsmiljöverket fram tills nyligen svar på frågor från arbetsgivare om anmälningsplikten.

En fråga handlade om ifall arbetsgivare ska anmäla allvarligt tillbud om anställda exponerats för viruset men inte jobbar i vård, omsorg eller laboratorier.

Svaret löd då: ”Nej – det vi menar med ”allvarligt tillbud” när det gäller det nya coronaviruset är framför allt när något brister i arbetsgivarens åtgärder för att förebygga risker i de verksamheter som hanterar det nya coronaviruset (laboratorie-verksamheter) eller de verksamheter som vårdar patienter eller brukare som är sjuka i covid-19.”

Nu är svaret borttaget. 

– I början av pandemin var det de här grupperna inom vård och omsorg som var mest drabbade. Då uppmanade vi särskilt dem att anmäla. Nu ser vi över informationen på vår sajt. Det blev inte helt rätt, säger Elisabeth Lewin, jurist på Arbetsmiljöverket. 

Elisabeth Lewin säger att arbetsmiljölagen gällt hela tiden och att den innebär att arbetsgivare ska bedöma om de bör anmäla allvarligt tillbud vid exponering, smitta eller dödsfall kopplat till corona – oavsett bransch. 

– Det är en bedömning av allvarlighetsgrad och om det kan ha skett i arbetet, säger hon. 

Hur ska man tänka som arbetsgivare kring om det kan ha skett i arbetet? 
– Det måste arbetsgivaren bedöma från fall till fall och det kan vara ett dilemma. Man får väl tänka på vilka arbetsuppgifter personen haft. Jobbar man på en covidavdelning och inte fått rätt skyddsutrustning till exempel, ja då är det väl troligt att man blivit smittad i jobbet. 

Och vad gäller för andra yrken, som bussförare?
– Har man som bussförare suttit helt oskyddad i bussen, ja, då kan det vara rätt att anmäla. 

Elisabeth Lewin betonar att de inte kommer driva sena anmälningar till åtal, trots att lagen säger att tillbudsanmälningar ska göras utan dröjsmål. Detta på grund av det speciella läget som varit under coronapandemin. 

– Men när vi ska göra analyser av vad som hänt under pandemin är det bra att få in anmälningar för att kunna ha dem som underlag.