– Om man inte känner att det är motiverat att öka stödet nu så vet jag inte när, säger paraplyorganisationen Concords policysamordnare Åsa Thomasson.

Under fjolåret minskade EU:s bistånd till 0,46 procent av medlemsländernas bruttonationalinkomst.

Det var tredje året i rad som andelen sjönk – 2016 låg den på 0,51 procent – visar paraplyorganisationen Concords årliga biståndsrapport

Det innebär att unionen fortfarande ligger långt ifrån sitt åtagande om att 0,7 procent av bruttonationalinkomsten ska gå till utvecklingssamarbete.

Detta i ett läge när fattigdomen ökar till följd av pandemin och möjligheten att nå de globala målen i FN:s Agenda 2030 ser alltmer avlägsen ut.

– Vi står inför den största sociala och ekonomiska krisen i vår livstid. Om man inte känner att det är motiverat att öka stödet till utsatta människor nu så vet jag inte när, säger Åsa Thomasson, policysamordnare på Concord Sverige.

Concord rekommenderar dels EU att leva upp till biståndsmålet, dels att resurserna ska gå till utvecklingssamarbete i mottagarländerna. 

I dag får EU-länderna räkna in vissa kostnader för flyktingmottagande i biståndsstatistiken. Dessa kostnader nådde en topp under 2015–2016 för att därefter sjunka, vilket nu blir synligt när EU-biståndet räknas samman. 

– Minskningen är de inhemska kostnaderna som successivt går ner för att Europa har börjat stänga ute människor. Det övriga biståndet ligger kvar på samma låga nivå, säger Åsa Thomasson.

EU:s bistånd

EU:s samlade bistånd, räknat som andel av medlemsländernas bruttonationalinkomst, har minskat för tredje året i rad.

Minskningen handlar om minskade kostnader för flyktingmottagande inom unionen. Vissa av dessa kostnader får bokföras som bistånd, och när de under senare år gått ned har även den totala summa som räknas som bistånd sjunkit.

Om kostnaderna för flyktingmottagande, liksom andra utgifter i givarländerna, räknas bort så ligger EU:s bistånd stadigt på 0,4 procent av bruttonationalinkomsten. 

Källa: Concord: Aidwatch 2020