1 Var finns utbildningarna?

Yrkeshögskolan har både korta och långa YH-utbildningar som ger rätt till studiemedel. Här ingår ofta praktik på en arbetsplats. För att få söka måste du ha gått gymnasiet.

Komvux, som också har lärlingsutbildningar, är ett alternativ även om du inte har gått gymnasiet. Sedan finns en uppsjö program och kurser på hög­skolor.

Flera utbildningar, även YH, finns på distans om du har svårt att ta dig till studieorten.

2 Får man plugga som permitterad?

Är du permitterad måste du vara redo att återgå till arbete inom en viss tid. Det kan vara reglerat i avtal, annars finns praxis på 24 timmar. Det kan bli problem om du kallas in till jobbet samtidigt som du har undervisning.

Men så länge utbildningen ligger utanför din ordinarie arbetstid eller om du har mer flexibla studietider går det bra.

3 Praktik då?

Om det kan öka dina chanser att få jobb och du är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan du i vissa fall få en praktikplats i upp till sex månader. Du kan då få ekonomisk ersättning.

I vissa fall kan du också få en bedömning gjord av dina kompetenser, ett så kallat yrkeskompetensbevis, som du kan använda när du söker jobb.

4 Och om jag blir uppsagd?

Om du har förlorat jobbet på grund av arbetsbrist och din arbetsplats omfattas av ett så kallat omställningsavtal kan du få hjälp att omskola dig. Olika avtal ger olika stöd. 

Trygghetsfonden TSL, som gäller för privatanställda arbetare, har studie- och yrkesvägledning, kurser och validering. TRR, för privatanställda tjänstemän, kan bland annat ge studieersättning som drygar ut studiemedlet.

Omställningsfonden, för anställda i välfärden, gör individuella bedömningar när det gäller hjälp med omskolning. Trygghetsstiftelsen, för statligt anställda, kan stötta med viss finansiering, råd eller praktik.

5 Får jag ta ledigt?

Du har laglig rätt till tjänstledigt för studier om du varit anställd de senaste sex månaderna hos din arbetsgivare eller har jobbat minst tolv månader under de senaste två åren.

Men arbetsgivare kan skjuta upp ledigheten i upp till sex månader, så begär tjänstledigt i god tid. Om du bara behöver ledigt i högst en vecka för studier får arbetsgivaren inte skjuta på ledigheten i mer än två veckor.

6 Kan jag jobba och plugga samtidigt?

Du kan söka tjänstledigt för studier på deltid. Samma regler gäller då som när du söker på heltid. Du måste informera din arbetsgivare om vilka dagar du behöver vara ledig.

Om studietiden varierar vecka för vecka, utan fastlagda dagar, måste du komma överens med din chef – du har ingen rätt att kräva ett sådant flexibelt schema.

Så kan du finansiera studierna

Fortsätt att jobba. Du har rätt till deltidsledighet för studier. Det är du själv som avgör hur mycket tid du behöver ta ledigt för dina studier. Du behöver inte vara tjänstledig på halvtid även om du pluggar halvtid.

Studiemedel. Om du pluggar på högskola, Komvux eller yrkeshögskola kan du låna pengar av Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Du kan också få ett bidrag som du inte betalar tillbaka. Från 47 års ålder börjar antalet veckor du kan få studiestöd att trappas ner.

Stipendier. En del fackförbund har stipendium till studerande eller ger stöd till utgifter för kursböcker. Det finns också olika stipendier att söka, till exempel för dem som kommer från en viss ort eller jobbar i en viss bransch. Det finns webbsajter där du kan hitta många olika stipendier.

Omställningsavtal. Om du blivit av med jobbet och din arbetsplats omfattas av ett så kallat omställningsavtal kan din trygghetsorganisation betala kortare kurser eller ge extra pengar för att dryga ut kassan under studietiden.

Ersättning via Arbetsförmedlingen. Om du är arbetssökande kan din Arbetsförmedlare ordna med en arbetsmarknadsutbildning. Då kan du få ersättning från Försäkringskassan.


Enkät: Hur viktigt tycker du det är att det går att skola om sig under ett yrkesliv och vad skulle underlätta det?

Kjell Strömlind anläggningsarbetare och ombudsman på Byggnads region öst i Norrköping
– I byggbranschen är det jätteviktigt att det går att omskola sig. Det är inte många som kan jobba fram till pensionsåldern. Det underlättar om det finns ett färdigt avtal om hur det här ska regleras mellan parterna, när det gäller omskolning på grund av arbetsskada eller arbetssjukdom. För dem som blir uppsagda på grund av arbetsbrist ska det finnas bra omställningsavtal.
Madeleine Holst tjänst­ledig bovärd på Stiftelsen AF Bostäder i Lund och studieorganisatör på Fastighets region Syd
 – Jag skolade själv om mig, från kock till snickare, och bytte sedan igen till fastigheter. Man är ofta väldigt ung när man beslutar vad man ska bli. Därför bör det finnas en möjlighet att ställa om. Många utbildningar riktar sig till unga, men det behövs fler kursmöjligheter för äldre som vill jobba i bristyrken. De har ofta funderat och verkligen valt väg och är mer dedikerade. 
Marcus Strandberg klubb­ordförande på Icas lager i Helsingborg
– Personer som blir av med jobbet på grund av arbetsbrist behöver ekonomiska förutsättningar under utbildning och omskolning, så att det går att överleva. Om man har skadat sig i arbetslivet och kropp eller själ inte orkar eller fungerar längre krävs ett större omställningsstöd från arbetsgivaren.