I år har det pratats om omställning som aldrig förr. Coronapandemin har skapat en förändrad arbetsmarknad och både företag och anställda ska ställa om.

Det finns 16 omställningsorganisationer i Sverige som kan stötta anställda vid uppsägning.

Men om du har haft en tillfällig anställning blir det svårt att ro hem hjälp, åtminstone hos Sveriges största omställningsorganisationer.

Trygghetsfonden TSL

Omfattar 2 miljoner anställda med kollektivavtal inom ett LO-förbund.

För att få stöd måste du:

 • Vara tillsvidareanställd vid uppsägningen.
 • Varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring.
 • Ha haft en anställning på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.

Detta kan du få:

 • Möte med jobbcoach som kan hjälpa dig i sökandet efter ett nytt jobb.
 • Hjälp med kortare yrkesutbildning eller andra utbildningsinsatser.
 • Ekonomiskt stöd. Har du fyllt 40 år och jobbat minst 50 månader under fem år på ett eller flera företag som har omställningsförsäkring så kan du få ett engångsbelopp. I år är summan mellan 36 487 och 53 064 kronor, beroende på hur gammal du är och hur länge du jobbat.

TRR

950 000 anställda i PTK:s avtalsområden är anslutna till TRR.

För att få stöd måste du:

 • Vara tillsvidareanställd vid uppsägningen.
 • Ha arbetat i minst tolv månader under en sammanhängande tid, inklusive uppsägningstiden.
 • Ha arbetat minst 16 timmar per vecka.
 • Blivit uppsagd på minst 20 procent.

Detta kan du få:

 • Rätt till rådgivning i två år för att hitta ett nytt jobb eller starta eget bolag.
 • Få ekonomiskt stöd som komplement till a-kassan. Om du haft en månadslön på minst 27 100 kronor, är över 40 år och har jobbat minst fem år på företag som är anslutna till TRR så har du rätt till ersättning. Den baseras på ålder, antal år som anställd och lön. Som längst har du rätt till ersättning under 390 dagar.
 • Ekonomiskt bidrag för studier. Är du över 40 år och ska plugga minst en termin kan du få bidrag under högst två år.

Omställningsfonden

För 1,2 miljoner anställda inom kommuner och regioner.

För att få stöd måste du:

 • Vara tillsvidareanställd vid uppsägningen.
 • Ha varit sammanhängande anställd under minst ett år.
 • Ha en sysselsättningsgrad som omfattar minst 40 procent under det senaste året.

Detta kan du få:

 • Hjälp av en rådgivare för att hitta nytt jobb.
 • Få ekonomiskt stöd. Det finns tre former av stöd; a-kasseutfyllnad, särskild ersättning till äldre arbetstagare och ersättning i stället för a-kassa. 
  För att få extra pengar vid sidan av a-kassa krävs att du har minst fem års sammanhängande anställning, varav de fyra senaste åren ska ha varit tillsvidare. Ersättning i stället för a-kassa ges till en person som till exempel väljer att gå en kortare utbildning och inte har rätt till a-kassa under tiden.

Omställningsorganisationer

En omställningsorganisation är en så kallad kollektivavtalsstiftelse som har inrättats av de parter som träffat respektive omställningsavtal.

Vilken organisation en anställd tillhör styrs av det kollektivavtal som arbetsgivaren har tecknat. Finns inget kollektivavtal är man inte berättigad stöd.

Här är fler större omställningsorganisationer

Trygghetsrådet TRS 
Område: Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, såväl tjänstemän som kollektivanställda.

Trygghetsstiftelsen TSN
Område: Statligt anställda.

KFS-företagens Trygghetsfond 
Område: Anställda inom KFS-företagen (samhällsnyttiga företag)

Kyrkans Trygghetsråd 
Område: Anställda inom Svenska kyrkan och närstående organisationer.

Trygghetsfonden BAO – Finansförbundet 
Område: Bank och finans.

Trygghetsrådet Fastigo, TRF 
Område Tjänstemän (TCO och Saco) i fastighetsbranschen.

Trygghetsfonden Fastigo LO 
Område: LO-grupperna inom fastighetsbranschen.