”Total överraskning – lätt chockad”

Den 29 november slår ett dokument ner som en bomb i LO:s avtalsråd.

Hela hösten har avtalsrådet fått höra att inga förhandlingar om anställningsskydd och omställning har kommit igång. Dokumentet, som har rubriken ”Avsiktsförklaring”, talar i en annan riktning.

”Parterna har sedan våren 2019 förhandlat om ett nytt system för anställningsskydd och omställning. Förhandlingarna har varit omfattande, svåra, komplicerade men konstruktiva”, heter det i dokumentet.

– Det var en total överraskning. Förhandlingar hade alltså pågått, och de hade varit omfattande. Jag blev lätt chockad, säger en av dem som var med vid mötet där dokumentet presenterades.

– Jag var överraskad av dels innehållet, dels omfattningen och detaljeringsgraden, säger en annan källa i ett förbund som har lämnat förhandlingarna.

Förvåningen är desto större då den lilla förhandlingsdelegation som har utsetts för att företräda LO – bestående av avtalssekreterarna Torbjörn Johansson, LO, Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall, Per Bardh, Handels, Peter Sjöstrand, Målarna, och Mats Ekeklint, Seko – inte har varit aktiv under hela hösten, med undantag av ett par möten som inte ägnades åt förhandlingar.

En förvarning har i och för sig kommit. Några dagar tidigare har en arbetsgrupp med jurister som parterna har tillsatt för att analysera lagen om anställningsskydd, under ledning av den opartiske ordföranden Erland Olauson, presenterat ett underlag för principöverenskommelse.

Det går betydligt längre än vad flera i LO:s avtalsråd hade väntat sig.

I underlaget beskrivs till exempel ganska ingående vad som krävs för att lagens krav på saklig grund för uppsägning ska kunna ersättas med ett krav på att arbetsgivarna ska följa ”god sed på arbetsmarknaden”, en förändring som Svenskt Näringsliv har önskat.

– Arbetsgruppen hade inte i uppdrag att lämna förslag. Inte från början i alla fall. Vi vet inte vem som kan ha givit dem ett sånt uppdrag senare, säger flera av Arbetets källor i de förbund som har lämnat förhandlingarna.

”Drar tillbaka vårt mandat vid sittande bord”

Vid LO-styrelsens möte den 2 december är tanken att förbunden ska säga ja eller nej till den föreslagna avsiktsförklaringen.

Något större utrymme för förändringar i texten finns inte – så framställs läget av LO:s ledning, enligt källor i de avhoppade förbunden.

Svaret ska lämnas vid ett extrainsatt möte med avtalsrådet.

Men när flera förbund är kritiska och avtalsrådet inte kan enas skickas avsiktsförklaringen tillbaka till LO:s styrelse, som kallas till ett extra möte den 5 december.

Inför mötet försöker några av de kritiska förbunden med Kommunal i spetsen att rädda situationen.

De föreslår att förhandlingarna ska tas om från början, med företrädare för några av förbunden vid förhandlingsbordet. De har nämligen förlorat allt förtroende för hur LO sköter förhandlingarna, och kräver mer insyn.

LO:s styrelse säger nej till förslaget – och splittringen av LO är ett faktum.

– Vid sittande bord meddelade vi, Seko, Byggnads, Målarna och Fastighets officiellt att vi drar tillbaka vårt mandat för LO att förhandla, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

När de fem förbundens avhopp blir känt betonar de förbund som vill fortsätta förhandlingarna att förslaget till avsiktsförklaring är författat av Svenskt Näringsliv. Det speglar alltså bara arbetsgivarnas önskemål och är öppet för förhandling, säger de.

Enligt de fem avhoppade förbunden är detta en efterhandskonstruktion, avsedd att lägga all skuld på avhopparna.

Ett par källor använder ordet ”lögn”. De hänvisar dels till hur dokumentet presenterades för LO-styrelsen och avtalsrådet, dels till textens formuleringar.

– Avsiktsförklaringen hade karaktären av ett förhandlingsresultat. Om man sitter i grupp och jobbar fram saker, vare sig man kallar det förhandling eller samtal, så passerar man ett antal vändkors. Till slut är det för sent att backa, säger en källa med lång erfarenhet av förhandlingar.

De avhoppade förbundens bild av förhandlingarna är alltså den av mörkläggning och spel bakom kulisserna.

Mot den bilden invänder Handels avtalssekreterare Per Bardh bestämt.

”Svåra las-frågor i förhandlingar har varit känt från början”

Redan vid LO-kongressen 2016, där frågan om vad LO-förbunden ska göra åt osäkra anställningar väckte het debatt, togs de första stegen mot förhandlingar om anställningsskyddet, enligt Per Bardh.

Efter kongressen utredde LO behovet av förändringar i las, och den 6 november 2017 begärde LO förhandlingar med Svenskt Näringsliv.

– I förhandlingsframställan fanns alla våra krav: att få bort allmän visstid och hyvling och att fler ska ha heltidsjobb, säger Per Bardh.

– Svenskt Näringslivs svarade: Okej, men då vill vi också diskutera våra krav. Inte bara turordningsreglerna, utan också saklig grund som villkor för uppsägning. Att svåra las-frågor finns med i förhandlingarna har alltså varit känt från början.

Per Bardh protesterar mot bilden av en sluten, toppstyrd process.

Frågan om las-förhandlingarna varit en stående punkt på mötena med LO:s avtalsråd sedan årsskiftet 2018-2019, hävdar han.

– Ibland har det funnits mycket litet att säga, ibland mer. Parterna har sonderat terrängen, vilka problem de ser och hur de kan angripas. Det kan någon uppfatta som förhandlingar, men för mig har det framstått som samtal.

Per Bardh bekräftar att LO:s lilla förhandlingsdelegation inte har varit involverad i förhandlingarna.

– I början av hösten 2019 informerade Torbjörn Johansson i avtalsrådet om att det kunde bli så många som 15 – 20 personer i rummet efter det att också PTK hade kommit hade med i samtalen. I en så stor grupp går det inte att föra diskussionen framåt.

– Så Torbjörn föreslog att han och Tommy Andersson, chef för LO:s avtalsenhet, skulle företräda LO. Ett enigt avtalsråd beslutade då att utse dessa till att företräda LO.

”Här gick gränsen för solidaritet”

Per Bardh reagerar starkt när de åtta förbund som valt att förhandla vidare om las beskylls för att sälja ut ”saklig grund” som villkor för uppsägning.

”Vi går aldrig med på ett sämre skydd för de anställda än i dag”, försäkrar han.

Men att frågan om saklig grund alls nämns på ett papper är inte skäl nog för att sluta förhandla med Svenskt Näringsliv.

– Bland LO-förbunden har vi olika uppfattningar om möjligheterna och riskerna med att förhandla om las. För vissa är allmän visstid ett stort problem. Andra, som inte har det problemet, ställer ändå upp av solidaritet.

– Men för några gick gränsen för solidariteten när ”saklig grund” togs upp till diskussion.

Arbetet har sökt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson för kommentarer. IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger att han inte delar den bild som de avhoppade förbunden ger, men hänvisar i övrigt till LO.

Dessa två har mött Svenskt Näringsliv och PTK

Torbjörn Johansson avtalssekreterare LO

Den som är ytterst ansvarig för avtalsfrågor inom LO. Lyckades inte ena LO-förbunden i att driva en gemensam linje i avtalsrörelsen 2020. Leder den lilla förhandlingsdelegationen.

Tommy Andersson chef för enheten för avtalsfrågor LO

Leder LO:s enhet som samordnar förbunden i förhandlingsfrågor och ansvarar för förhandlingar om avtalspensioner, avtalsförsäkringar, bemanningsavtalet och Samhallavtalet.

Övriga i lilla förhandlingsdelegationen

Veli-Pekka Säikkälä avtalssekreterare på IF Metall

Nyckelspelare i förhandlingarna om industrins löner, som sätter märket för resten av arbetsmarknaden.

Per Bardh avtalssekreterare Handels

Tidigare avtalssekreterare för LO. Lämnade posten 2013.

Peter Sjöstrand avtalssekreterare Målarna

Representerar ett av minsta förbunden i LO-sfären. Har stått utanför samtalen om las.

Mats Ekeklint avtalssekreterare Seko

Relativt färsk i rollen som avtalssekreterare för Seko. Har stått utanför samtalen om las.

Expertgruppen med jurister

Erland Olauson opartisk ordförande

Var tidigare avtalssekreterare för LO och har medlat i ett flertal konflikter på arbetsmarknaden.

Dan Holke chefsjurist LO-TCO Rättsskydd

Utsedd av LO. Vd för LO-TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå, som driver mål om bland annat anställningsskydd och arbetsskador.

Malin Wulkan chefsjurist Unionen

Utsedd av PTK. Tog över efter Martin Wästfelt som blivit ny förhandlingschef för Unionen.

Peter Thornquist jurist Teknikföretagen

Utsedd av Svenskt Näringsliv. Teknikföretagen är den stora arbetsgivarparten när industriavtalet ska sättas.

Jonas Stenmo chefsjurist Almega

Stor arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn som gärna är pådrivande i opinionen.