LO:s styrelse har i dag beslutat att LO ska fortsätta förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om lagen om anställningsskydd och stödet vid omställning.

– Situationen är märklig. LO ska förhandla i hela LO:s namn trots att de förbund som står bakom beslutet bara företräder en minoritet av medlemmarna. Det är väldigt anmärkningsvärt, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är däremot nöjd med beslutet, och beskriver stämningen vid LO-styrelsens möte som ”mycket bättre än man kan tro”.

– Nu finns en färdig överenskommelse med arbetsgivarna om var vi står när förhandlingarna ajourneras inför avtalsrörelsen, och vad vi ska diskutera när de återupptas, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LO har för sin del godtagit överenskommelsen, som har tagit form de senaste dagarna och som skiljer sig från det förslag till avsiktsförklaring som fick fem LO-förbund att kliva av förhandlingarna för en dryg vecka sedan.

Överenskommelsen delades ut under LO-styrelsens möte under måndag eftermiddag för en snabb genomläsning, men samlades in igen – enligt Karl-Petter Thorwaldsson därför att PTK inte har hunnit ta ställning till den.

Innehållet i dokumentet fick inte något av de sex förbund som hoppade av förhandlingarna i förra veckan att ändra inställning.

– Det förändrar ingenting, säger Tobias Baudin, som påminner om att Kommunal drog sig ur först och främst av missnöje med hur LO har skött förhandlingsprocessen.

– Jag markerade för LO-styrelsen att även om vi har klivit av är det inte fritt fram för LO att förhandla om lagändringar som kan påverkar Sekos medlemmar negativt, säger i sin tur Sekos ordförande Valle Karlsson.

Förhandlingarna om anställningsskydd och stöd för omställning kommer att återupptas först efter LO:s kongress i början av sommaren. Det påpekar flera av de förbund som har hoppat av förhandlingarna, och det bekräftas av Karl-Petter Thorwaldsson:

– Det här blir naturligtvis en fråga för kongressen.

I LO-styrelsen har varje förbund en röst, oavsett storlek, och då styrelsen består av ordförandena för de 14 LO-förbunden är de åtta förbund som vill förhandla vidare om las i majoritet.

På LO-kongressen har förbunden däremot så många ombud som motsvarar deras medlemsantal (vilket justeras något genom utjämningsmandat). En grov beräkning baserad på förbundens medlemsantal tyder på att de förbund som inte vill att LO ska förhandla – Kommunal, Seko, Byggnads, Målarna och Fastighets – då får egen majoritet. Till det kan eventuellt Pappers ombud läggas. Pappers har redan från början ställt sig utanför förhandlingarna om las.

Källor med god insyn räknar med att de förbund som opponerar sig mot att LO förhandlar vidare kommer att lyfta frågan på LO-kongressen.

– Jag är övertygad om att frågan kommer upp på LO-kongressen, säger Tobias Baudin.