Kommunal, Seko, Fastighets, Byggnads och Målarna står inte längre bakom LO i förhandlingarna om förändrat anställningsskydd och hjälp till omställning för uppsagda anställda.

De fem förbunden har reagerat mot ett dokument som de fick ta del av i förra veckan, med rubriken ”Avsiktsförklaring om ett nytt system för anställningsskydd och omställning.”

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson beklagar avhoppen: ”Det är inte bra, självklart vill vi att så många som möjligt av förbunden är med”.

Men de avhoppade förbunden har reagerat på ett dokument som på inget sätt är färdigt, hävdar Torbjörn Johansson.

– De har sett ett inspel från arbetsgivarna. Där står vad arbetsgivarna tycker ska stå. Nu håller vi på att bearbeta dokumentet och tänker förhoppningsvis skicka iväg ett motsvarande dokument som kommer att se annorlunda ut.

Förhandlingar har pågått sedan i våras. Har LO accepterat att kravet på saklig grund för uppsägning tas bort ur lagen om anställningsskydd?
– Jag tänker inte sitta här och förhandla om olika punkter, svarar Torbjörn Johansson.

– Vi går in med ett antal saker som vi vill: ta bort allmän visstidsanställning, ta bort hyvling, förbättra stödet till omställning och förbättra a-kassan. Arbetsgivarna har sina ingångsvärden: fri sparkningsrätt, avgångsvederlag och annat. Det är rörliga materia. Om helheten till slut blir bra kanske vi ska göra det här, annars inte.

Kan LO fortsätta att förhandla trots att de fem förbunden inte står bakom er?
– Det är inte mitt beslut. Det blir en fråga för LO-styrelsen, säger Torbjörn Johansson.

LO:s avtalssekreterare avvisar kritiken från Kommunals ordförande Tobias Baudin om att förhandlingarna har förts utan förankring bland LO-förbunden.

– Uppenbarligen har förbunden uppfattat olika mycket av förhandlingarna. Men jag har inte givit förbunden olika information.

Om den fortsatta processen säger Torbjörn Johansson:

– Vår avsikt är i alla fall att göra ett dokument som vi parter är ense om, en avsiktsförklaring eller liknande. Sedan ska det gå till styrelsen, som får ta ställning till om vi ska gå vidare eller inte. Om inte fler förbund hoppar av, då går det inte att fortsätta över huvud taget.

Martin Wästfelt, Unionen, som företräder PTK i förhandlingarna säger i en skriftlig kommentar till Arbetet:

– Förhandlingarna om ökad anställningstrygghet pågår fortfarande. Det är svåra men konstruktiva förhandlingar. Det är tråkigt att några väljer att lämna. För Unionen är förhandling alltid vägen framåt och då måste man stanna i rummet.

Ett av förbunden som valt att stanna kvar i förhandlingarna är Handels. Förbundets ordförande Susanna Gideonsson menar att förhandlingarna har varit tydligt förankrade ända sedan 2016 genom en lång rad beslut i LO:s styrelse där alla förbund är representerade samt flera arbetsgrupper.

Det dokument som lett till de fem förbundens avhopp beskriver hon som ett dokument bland annat Handels har krävt ska tas fram innan årsskiftet, eftersom las-förhandlingarna nu ska pausas till maj på grund av den ordinarie avtalsrörelsen.

Handels vill, enligt Susanna Gideonsson, inte missa frågor i avtalsrörelsen om de visar sig inte komma med i las-förhandlingarna.

– Det är ett dokument som vi har efterfrågat för att få en garanti på att våra frågor kommer upp. Annars kan vi ha sumpat ytterligare fyra år om de inte kommer med i förhandlingarna och inte tas upp i vår egen avtalsrörelse.

Kritik har lyfts av de avhoppande förbunden mot att kravet på saklig grund för uppsägning tas upp som en förhandlingsfråga i dokumentet. Men Susanna Gideonsson menar att det inte på något sätt betyder att LO gått med på att ändra reglerna.

– Absolut inte, nej, nej, nej. Utan det är arbetsgivaren som lyft in att det är något de vill diskutera.

Vad blir följden av avhoppen?
– Vi blir svagare ju färre vi är som är med. På så vis är det beklagligt att man inte vill gå in och börja förhandla, men det är som det är.