Sedan i våras har LO förhandlat med Svenskt Näringsliv om anställningsskyddet och stöd för omställning till anställda som blir uppsagda.

Då samtliga LO-förbund utom Pappers har stått bakom har LO kunnat förhandla gemensamt för alla privatanställda arbetare.

I och med att Kommunal, Seko, Byggnads, Målarna och Fastighets inte längre ger LO mandat att förhandla förändras spelplanen.

De åtta förbund som vill fortsätta förhandlingarna är angelägna om att få en avsiktsförklaring färdig före nyår, för att kunna ta paus i las-förhandlingarna under avtalsrörelsen.

– Därför bollar vi nu texter mellan oss, PTK och Svenskt Näringsliv, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall.

Avsiktsförklaringen ska visa vilka frågor parterna tänker gå vidare med när avtalsrörelsen är över och las-förhandlingarna kan fortsätta, tidigast i maj.

– Vi vill veta om det finns förutsättningar att lösa de trygghetsfrågor som är viktiga för oss. Om inte, så måste vi överväga att ställa krav om anställningstryggheten i vår avtalsrörelse, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Samma resonemang för Handels ordförande Susanna Gideonsson i ett inlägg på sin facebook-sida.

– Vårt fokus ligger nu på att så mycket som möjligt av våra medlemmars frågor ska få utrymme i avsiktsförklaringen, säger även GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö och avtalssekreterare Madelene Engman på förbundets hemsida.

Men de förbund som har lämnat förhandlingarna motsätter sig att LO förhandlar vidare om las under LO-flagg.

– Det blir svårt för LO att gå in i förhandlingsrummet när en stor del av förbunden inte står bakom, sa Kommunals ordförande Tobias Baudin till Arbetet i tisdags.

Företrädare från andra förbund som hoppat av hänvisar till att de sammantagna representerar en majoritet av LO:s medlemmar.

Vid en eventuell omröstning i LO:s styrelse har dock varje förbund en röst, oavsett storlek. De åtta förbund som vill att LO ska fortsätta förhandla har därmed en övervikt med 8 – 6.

En lösning som företrädare för båda lägren framkastar i samtal med Arbetet är att de fortsatta förhandlingarna inte drivs av LO som en så kallad gemensam förhandling, utan av de åtta förbunden var för sig, men under LO:s ledning – det som kallas samordnade förhandlingar.

Arbetet har sökt företrädare för LO för en kommentar