Efter att Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna i förra veckan hotat med att rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har nu partierna bakom januariavtalet svarat.

Man väljer, enligt en debattartikel i Aftonbladet som undertecknas av toppnamnen i partierna, att gå med på kraven från framför allt M och KD.

Det betyder för det första att reformen skjuts fram ett år. Det huvudsakliga regelverket ska beslutas ”under mandatperioden” och träda i kraft ”i slutet av 2022”, enligt det dokument som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) läste upp på en presskonferens i dag, måndag.

– Det ger tid för att kvalitetssäkra reformen. Arbetsförmedlingen får arbetsro. En gedigen kontrollfunktion ska vara på plats innan systemet genomförs, säger Eva Nordmark.

Arbetsmarknadsministern sa till Arbetet i slutet av oktober att den ursprungliga tidsplanen skulle följas och att mer tid inte behövdes.

Nu tycker hon att det ”känns väldigt bra” att reformen skjuts fram ett år. Det underlag som hon fick av Arbetsförmedlingen i början av november visar att mer tid behövs, förklarar Eva Nordmark.

Ett andra krav från oppositionen var att reformeringen av Arbetsförmedlingen inte ska vila på LOV, lagen om valfrihetssystem.

Även där går januaripartierna M och KD till mötes.

– Reformen ska inte vila på LOV. Arbetet att macha och rusta de arbetssökande för jobb ska i huvudsak skötas av fristående leverantörer, inklusive ideella aktörer. Formerna för att utse dessa ska väljas utifrån vad som är mest ändamålsenligt för respektive tjänst och kan komma att variera över landet, säger Eva Nordmark.

Detta kan betyda att LOV tillämpas, parallellt med lagen om offentlig upphandling, LOU, förtydligar ministern.

Men även andra former av upphandling är tänkbara, till exempel avtal via Folkbildningsrådet.

Vem som ska avgöra hur upphandling ska ske i det enskilda fallet kan Eva Nordmark inte svara på – ”vi återkommer med detaljer efter nyår”.

Formuleringarna om att det ”i huvudsak” är fristående aktörer som ska macha och rusta de arbetssökande ”kanske kan tolkas” som att privatiseringen nu inte blir lika långtgående, säger Eva Nordmark.

Enligt ministern kommer regeringen alltså att återkomma efter nyår med mer detaljer kring exakt hur reformen ska se ut.

När Arbetet frågar om en tidsplan för reformen blir svaret att tidsplanen behöver justeras och ännu inte är klar.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har den gångna helgen varit i kontakt med såväl Moderaterna och Kristdemokraterna som med Vänsterpartiet.

Men enligt Eva Nordmark handlade det inte om förhandlingar, utan ”samtal”.

Januariavtalets formulering om att Vänsterpartiet ”inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige” gäller fortfarande, enligt Eva Nordmark, även om hon och hennes statssekreterare har träffat Vänsterpartiets Ulla Andersson och Ali Esbati för att diskutera reformen av Arbetsförmedlingen.

– Vi är också lyhörda framöver, säger Eva Nordmark, som kommer att bjuda in samtliga riksdagspartier till en arbetsgrupp för att de ska få insyn i reformarbetet.

På frågan om hon räknar med att få behålla sitt jobb svarar Eva Nordmark:

– Det får vi se. Jag är i alla fall otroligt stolt över att vi på kort tid har givit besked om ny generaldirektör och utökade resurser för Arbetsförmedlingen. Jag har massor av energi och lust att fortsätta.

Moderaternas gruppledare Tobias Billström skriver i ett sms till TT att partiet nu ska fundera över vad beskedet om att skjuta upp Arbetsförmedlingsreformen innebär.

”Vi har tagit emot regeringens svar till oppositionen och kommer nu att analysera detta”, skriver han till TT.

UPPDATERAING Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna drog vid lunchtid under måndagen tillbaka hotet om misstroende efter regeringens ovanstående besked. Läs mer här.