Du beskriver situationen med Arbetsförmedlingen som ”exceptionellt utmanande”. Varför tog du det här jobbet? 
– För att jag tror på myndigheten och brinner för de här frågorna. Jag tror att vi kan göra något bra av det här, men jag inser att det kommer bli väldigt tufft.

Du tar ett jobb där din föregångare fått ta emot mycket kritik, till exempel efter beslutet att lägga ner kontor. Har kritiken varit befogad?
– Arbetsförmedlingen har ofta fått ta emot kritik. Den är inte befogad om den handlar om beslut Arbetsförmedlingen fattat utifrån en statsbudget. Vi fattade beslut utifrån de omständigheter som rådde med en tuff budget. 

Kontorsnedläggningar, varsel, reformplaner. Mycket har hänt med Arbetsförmedlingen det senaste året. Vad skulle du själv ha gjort annorlunda?
– Jag har suttit i ledningsgruppen och vid den tiden fattades rätt beslut utifrån de underlag man hade. Men nu kanske vi måste justera något. Det finns inga felaktiga beslut, det finns bara beslut som man kanske behöver titta på framöver. 

Har du känt vånda det senaste året efter att de här besluten togs?
– Ja, det är klart, det är tuffa beslut. Vi i ledningen är också människor och har ansvar för medarbetare som vi uppskattar väldigt mycket. Men vi har också känt att vi gjort det som var tvunget att göras och det måste vi också vara nöjda med. 

Före årsskiftet ska runt 90 Arbetsförmedlingskontor ha stängt. Kommer kontorsnedläggningarna att fortsätta som planerat?
– Det är 132 kontor som vi har pratat om att lägga ner och det beslutet står fast. Men nu har vi fått lite andra besked om anslagskredit som utökas, då får vi titta på de nya omständigheterna. Vi vet att det har slagit lite fel i omställningen på vissa ställen och då får vi se vilka åtgärder vi ska vidta. Och också accelerera med statens servicecenter, att Arbetsförmedlingen kan bli en del av det. 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) sa nyligen att Arbetsförmedlingens logga ska upp på fler ställen igen. Vilket stöd kan de arbetslösa förvänta sig på de orter där AF-kontoren har lagt ner?
– De kan förvänta sig det stöd de har behov av. Många tycker att det är väldigt bra med digitalt och att de kan prata med någon på telefon i stället för att resa långt. Men om det finns behov av ett fördjupat samtal då ska man kunna få det också. Och ligger man väldigt nära arbetsmarknaden förväntas man klara av sin egen resa. 

Tror du att arbetslösa på de orter där Arbetsförmedlingen nu har stängt sina kontor känner att de får det stöd de har behov av?
– Vi får signaler om att alla inte är riktigt nöjda. Det lyssnar vi på. Våra medarbetare är ambitiösa och vill möta behoven. Där måste vi ha samråd med kommunerna. Vi får snart en marknad med fristående aktörer som kommer kunna vara bra att samverka med. Men vi måste också få besked om förväntningarna på myndigheten och vilken roll vi ska ha framöver. 

Hur mår medarbetarna på myndigheten nu?
– Det ser väldigt olika ut. Det finns områden där det tuffar på och områden där man tycker att det är jättetufft. Det beror på hur uppsägningarna har slagit. Många chefer har slutat och då haltar ledarskapet. Varje upplevelse är individuell och det respekterar jag. 

I Arbetsförmedlingens analysrapport om hur reformeringen av myndigheten ska gå till dras slutsatsen att kraven kan behöva sänkas på fristående aktörer när systemet ska skalas upp. Ser du några farhågor med det?
– När man tar in fristående aktörer i en statlig eller kommunal verksamhet är det alltid risker med det. Det är jag väl medveten om, för jag har jobbat med det på andra myndigheter. Vi måste ha kontrollsystem och vara noga med kraven på aktörerna. Men jag vill också säga att när jag har träffat de fristående aktörerna så vet jag att de också håller koll på varandra för det är en konkurrenssituation. Och jag har också mött väldigt många seriösa aktörer. 

Har du själv sökt jobb via Arbetsförmedlingen?
– Nej… eller det har jag säkerligen för alla tjänster som utlyses i Sverige går ju ofta via Platsbanken.

Om du blev arbetslös skulle du då gå till Arbetsförmedlingen för att få hjälp?
– Ja, det är jag övertygad om. Och titta på Platsbanken för att kunna söka de tjänster som finns. 

Hur ska vi lösa arbetskraftsbristen?
– Vi måste minska gapet mellan arbetssökande och arbetsgivare, genom att rusta de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Vilken är din minst populära åsikt?
– Den var svår. Men i dag kanske det är att jag verkligen, verkligen tror på Arbetsförmedlingen, därför att det finns en sådan kritik och många synpunkter. Då kanske det är impopulärt, men det står jag för.