Agenda 2030

Det är FN:s utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG) för världen som handlar om att utrota fattigdom, skapa ett hållbart arbetsliv och förbättra den globala hälsan.

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer de 17 mål – och 169 delmål – som ska göra världen bättre fram till år 2030. Planen trädde i kraft 1 januari 2016.

I Sverige är utrikes- och miljödepartementet ansvariga för målen.

 1. Avskaffa all fattigdom överallt i alla dess former överallt.
 2. Avskaffa hunger.
 3. God hälsa och välbefinnande.
 4. God utbildning för alla.
 5. Jämställdhet.
 6. Rent vatten och sanitet för alla.
 7. Hållbar energi för alla.
 8. Anständiga arbetsvillkor.
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 10. Minskad ojämlikhet.
 11. Hållbara städer och samhällen.
 12. Hållbar konsumtion och produktion.
 13. Bekämpa klimatförändringarna.
 14. Hav och marina resurser.
 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
 16. Fredliga inkluderande samhällen.
 17. Genomförande och partnerskap.

Green New Deal

Green New Deal (GND) är ursprungligen ett amerikanskt politiskt koncept som innebär satsningar på gröna investeringar och minskade ekonomiska klyftor.

Det lanserades 2006 och var inspirerat av den tidigare amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelts reformprogram New Deal på 1930-talet.

Konceptet har lyfts fram av flera amerikanska demokrater de senaste åren, såsom presidentkandidaten Bernie Sanders, som gett förslag på ett 16 000 miljarder kronor stort stimulanspaket.

Kongressledamoten och demokraten Alexandria Ocasio-Cortez är en av USA:s största förespråkare av New Green Deal.

Green New Deal har även i Europa lyfts fram i flera politiska kampanjer, bland annat inom de spanska socialdemokraterna, PSOE.

Europeiska miljöpartier har också arbetat fram en gemensam handlingsplan med satsningar på klimatet och fler arbetstillfällen.

Just transition

Begreppet härstammar från 1980-talet men det dröjde till 2013 då FN:s arbetsmarknadsorgan ILO satte ned foten och skapade riktlinjer för ”en rättvis övergång till hållbara ekonomier och samhällen för alla.”

Parisavtalet från 2015 innehåller också formuleringar om Just transition.

Genom Parisavtalet förbinder sig regeringar att se till att arbetstagare har fortsatt anständiga villkor under klimatomställningen. Världsfacket Ituc bildade Just Transition Centre 2016 för att föra samman fack, organisationer, företag och stater i en social dialog.

Ituc vill skynda på och säkra arbetstagarnas inflytande vid omställningen till ett klimatvänligt företagande.

Ett exempel på vad facken anser att Just transition är var en omställningsplan när 26 kolgruvor stängdes i Spanien. De som förlorade jobbet kompenserades och det finns en miljöplan för att ta hand om skadade områden.