Byggnader och andra fysiska tillgångar som måste anpassas för att klara nya typer av extremväder.

Försäkringspremier som skjuter i höjden när risker orsakade av klimatet ökar.

Påverkan av att viktig produktion i andra delar av världen oftare stoppas av väder.

Förluster när gamla tillgångar tappar i värde för att produktionen måste ställas om till fossilfritt.

Detta är några scenarier som tas upp när Industrins ekonomiska råd skriver om hur klimatförändringarna påverkar industrin.

Rapporten publiceras samma dag som FN:s klimatpanel IPCC har lagt fram en rapport om den globala uppvärmningen.

I den senare betonas att man redan i dag ser effekterna av en grads uppvärmning, i form av bland annat extremväder.

IPCC slår fast att det är bråttom med omfattande åtgärder om uppvärmningen inte ska bli större än 1,5 grader.

I så fall krävs att koldioxidutsläppen minskar med 45 procent till år 2030, jämfört med 2010 års nivå.

Industrin har en viktig roll i en sådan omställning.

Industrins ekonomiska råd konstaterar i sin rapport att den svenska industrin står för en knapp tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser.

Branschen spelar därmed en avgörande roll för om Sverige ska nå sitt mål om att ha ett fossilfritt samhälle senast 2045.

Klimatkris

IF Metall-klubb: Minskade utsläpp är en fråga om överlevnad

Arbetsmiljö

Men Industrins ekonomiska råd intar en reserverad hållning mot styrmedel som ökar kostnaderna för utsläpp.

De menar att man då riskerar att produktion flyttar till länder där utsläppen blir billigare, men större.

Däremot tycker rapportförfattarna att det borde finnas statligt stöd till korttidsarbeten i situationer där produktion går ner till följd av extremväder.

Sådant stöd innebär att staten tar en del av kostnaden för vissa typer av tillfälliga nedgångar. En utredning om ett utbyggt sådant system pågår.

Industrirådet uppger att motsvarande stöd omfattar situationer sprungna ur extremväder i en del andra europeiska länder.

Samtidigt betonas att det är möjligt att utvecklingen ger affärsmöjligheter, om Sverige kan exportera tekniska lösningar för att minska utsläppen.

Cement- och stålproduktionen är tunga utsläppsindustrier.

Som positivt exempel nämns Hybritprojeketet, som har fossilfri stålproduktion som mål. Läs Arbetets tidigare rapportering om projektet här.

Industrins ekonomiska råd

  • Industrins Ekonomiska Råd tar fram utlåtanden och rapporter på uppdrag av industrins parter.
  • Rådet består för närvarande av:
    Mauro Gozzo, VD, Mauro Gozzo Consulting AB (Ordförande)
    Ola Bergström, professor, Göteborgs Universitet
    Anna Breman, chefekonom, Swedbank
    Juhana Vartiainen, politices doktor, riksdagsledamot i Finland