De går klimatronder på arbetsplatsen. Pratar klimat och höjer kunskapen bland klubbens medlemmar.

Håller koll på vilka framsteg arbetsgivaren gör på klimatområdet och vad som återstår.

Så jobbar fackliga gröna skyddsombud i Storbritannien, där de bland annat går under benämningen ”green reps”.

— Klimatförändringarna har en lång historia som facklig fråga i England, konstaterar Sam Mason, policyansvarig på tjänstemannafacket Public and Commercial Service Union, PCS.

Hennes förbund började med gröna skyddsombud för ungefär tio år sedan och har nu ett nätverk för alla i den rollen.

Även University and College Union, UCU, samt Storbritanniens största förbund, Unison, har en liknande funktion ute på arbetsplatser.

Unison är den brittiska motsvarigheten till Kommunal.

Ibland har de gröna ombuden även ansvar för de traditionella skyddsombudsfrågorna, som hälsa och säkerhet.

PCS driver också på politiskt för att de gröna skyddsombuden ska få starkare rättigheter.

– Det skulle ge ombud rätt till ledig tid för att fördjupa sig i miljöronder på arbetsplatser och uppföljande åtgärder, säger Sam Mason i en skriftlig kommentar till Arbetet.

PCS försöker också få in klimat-aspekter i fackliga förhandlingar och lobbar för samhällsförändringar.

Klimatkris

Så jobbar du med klimatet på jobbet

Arbetsmiljö

Bland annat förespråkar PCS statliga program för isolering av bostadshus.

– Det skulle kunna sänka energiräkningarna och samtidigt minska växthusgasutsläpp, säger Sam Mason.

Enligt henne går en stor del av lönen för många medlemmar åt till att betala el- och energiräkningar.

Ulf Jarnefjord, regionalt skyddsombud på Transport i Göteborg, arbetar för att Transport ska bli först i Sverige med gröna skyddsombud.

Han fick in skrivningar om ombud som lyfter klimatfrågan i LO:s klimatrapport från tidigare i år.

– Men från ord till handling verkar det vara långt, säger Ulf Jarnefjord.

För fem år sedan tog han upp gröna ombud i en skrift som Transport gav ut.

Nu har han föreslagit förbundsledningen att han ska få jobba med att implementera detta under nästa år.

– Jag hoppas att jag får göra det. Det vore väldigt kul om Transport kunde få de första gröna skyddsombuden i Sverige.