1

I bolagets styrelse: Har du blivit vald av facket att representera de anställda i bolagsstyrelsen? Lyft klimataspekter inför att beslut ska tas. IF Metall har i år klimattema under den dag där fackliga styrelserepresentanter från förbundet möts.

2

På kongressen: Lägg klimatmotioner inför förbundets och LO:s kongresser.

3

I skyddskommittén: Lyft klimatfrågan i samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vad kan göras konkret på arbetsplatsen?

4

Läs lagen: Många arbetsgivare har lagkrav på sig att göra en hållbarhetsrapport. Där beskrivs ofta klimatarbetet på ett överskådligt sätt. Vad av det ni gör eller tillverkar på jobbet påverkar klimatet mest? Läs och föreslå förbättringar.

5

I studierna: Kolla med ditt förbund om det finns studiematerial. Transport gav ut skriften ”Transport och klimathotet” 2013 som studiecirkelmaterial för avdelningar och klubbar.

6

På arbetsplatsen: Det är lätt att glömma bort utsläppen som inte sker i Sverige. De utsläppen kan komma från sådant som producerats utomlands men står på svenska butikshyllor. Om du jobbar i matbutik kanske det som påverkar mest är att driva på för ett mer klimatsmart sortiment?

7

Inför resan: Har ni en resepolicy? Lyft frågan på arbetsplatsen, på fackavdelningen och i klubben. Går det lika bra att ta tåg som flyg? Eller rentav ses över ett videosamtal?

8

På skyddsronden: Ta med klimatfrågan på skyddsronder. Fungerar återvinningen? Kan arbetsmiljö och klimat gå hand i hand när man föreslår förbättringar?

9

I fackklubben: Anlita någon klimatkunnig som föreläser för fackklubben.