Världens länder håller inte tidsplanen för flera av FN:s globala utvecklingsmål som ska vara uppfyllda till år 2030.

Totalt finns 17 hållbarhetsmål, varav mål nummer 8 innefattar en hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.

Långt kvar till att nå de globala målen

Global

Just detta mål måste världens regeringar jobba hårdare för att ha möjlighet att infria, menar världsfacket Ituc och den internationella arbetsgivarorganisationen IOE.

Tillsammans representerar de fler än 50 miljoner företag och 207 miljoner arbetare.

Små framsteg har gjorts enligt Ituc och IOE, framförallt när det gäller ökad sysselsättning bland unga, minskad könsdiskriminering och förbättrad arbetsmiljö.

Men det räcker inte, anser Ituc och IOE.

Därför uppmanar de regeringar att jobba hårdare för att uppnå målet och både Ituc och IOE är villiga att engagera sig ytterligare för att ge det stöd som behövs.

International Organisation of Employers, IOE   

Bildades 1920 för att tillvarata företagens intressen i frågor om arbetsmarknads- och välfärdspolitik. Företräder drygt 150 arbetsgivarorganisationer, däribland Svenskt näringsliv, från omkring 140 länder. När Internationella arbetsorganisationen, ILO, sammanträder är det IOE som agerar sekretariat för arbetsgivarsidan.