Trafikverkets och därmed skattebetalarnas nota för projektet E4 Förbifart Stockholm riskerar att skena i väg i den juridiska tvisten som står för dörren.

– Givet den information jag har finns det mycket som talar för att talan kommer att väckas mot Trafikverket, säger Mikael Kubu, konkursförvaltare för entreprenören Lovön Samverkan AB (LSAB).

LSAB gick i konkurs en dryg vecka efter det att Trafikverket den 11 mars i år hävde bolagets två tunnelkontrakt på Lovön, väster om Stockholm. Då hade 14 procent av LSAB:s tunnelarbete på Lovön färdigställts.

Arbetet skrev den 12 mars att avtalet med Förbifart-entreprenören hävdes på grund av för stora arbetsmiljöproblem.

Nu har konkursförvaltaren gjort en första preliminär beräkning av vad LSAB kan komma att kräva i ersättning för vad entreprenören beskriver som ett kontraktsbrott: cirka 500 miljoner kronor för uteblivna vinster och ytterligare 870 miljoner kronor för merkostnader.

– De är höga, kraven, men de är inte slutligt preciserade, säger Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket.

Förbifart Stockholm

Trafikverket häver avtalet med Förbifart-entreprenör

Arbetsmiljö

– Vi kommer att bestrida de här kraven. Vi menar att de är ogrundade eftersom vi anser att det var korrekt att häva kontrakten, tillägger hon.

Trafikverket har i sin tur redan flaggat för ett ersättningskrav för kontraktsbrott mot LSAB, men något belopp har ännu inte preciserats.

– Våra krav kommer att avse kostnadsökningar som uppkommer för entreprenadens färdigställande samt skador och kostnader i övrigt som också har uppstått med anledning av hävningarna, säger Lindmark.

Konkursförvaltarens preliminära beräkning av ersättningskravet har gjorts av processtekniska skäl.

Det handlar enligt Kubu om att säkra möjligheten att i framtiden gå vidare med en regelrätt stämningsansökan mot Trafikverket.

Kubu räknar med att vara klar med konkursboets utredning av Trafikverkets grunder för att häva kontrakten i höst.

Först efter det kan det bli aktuellt att formellt begära skadestånd.

– I slutet på oktober kan jag uttala mig om hur jag ser på det här, säger Kubu.

Det har från konkursboet tidigare även hävdats att det finns obetalda fakturor med koppling till det omstridda tunnelarbetet på ytterligare omkring en halv miljard kronor.

Det rör sig om fakturor för utfört arbete som inte hade betalats när kontrakten hävdes samt ändringar och tillägg i uppdraget som tillkommit under arbetets gång.

Förbifart Stockholm

Tunnelbygge hotas av miljonvite

Arbetsmiljö

Enligt chefsjuristen på Trafikverket stämmer det att det finns obetalda fakturor för ändringar och tilläggsuppdrag.

De kommer dock inte betalas förrän det har klargjorts om de ska kvittas mot myndighetens ersättningskrav på LSAB.

– Vi kommer gå ut i en ny upphandling snart. Då kommer vi säkert att kunna ha en bättre uppfattning, när man får se hur anbuden ligger och så vidare, säger Lindmark.

Notan för Förbifart Stockholm kan samtidigt kryddas ännu mer om Vianini Lavori — en av de två italienska ägarna bakom LSAB — vinner en förtalsprocess mot Trafikverket i en domstol i Rom.

Trafikverket, vars chefsjurist inte anser att myndigheten har gjort sig skyldig till förtal, har stämts på 80 miljoner euro (cirka 860 miljoner kronor).

Trafikverket har kallats till en förhandling i domstolen i december i år.

På myndigheten utreds just nu yrkandena och deras grunder och om det går att klara sig ur denna process med hänvisning till att domstolen i Rom saknar behörighet.

– I alla våra kontrakt, liksom de här två uppsagda kontrakten, har vi klausuler som säger att tvister med anledning av kontrakten ska prövas i svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt, säger Lindmark.

Medan dispyter om kontrakt är relativt vanliga på Trafikverket, som i regel häver några kontrakt per år, är det mycket ovanligt att Trafikverket stäms i utländsk domstol.

– Det har jag aldrig varit med om tidigare, säger Lindmark.

Joakim Goksör/TT