Det var i maj förra året som Arbetets granskning visade att det var stora brister i arbetsmiljön vid tunnelbygget till motorvägsleden Förbifart Stockholm.

Arbetsmiljöverket konstaterade då bland annat att entreprenören Lovön Samverkan AB hanterade sprängmedel på ett livsfarligt sätt och att det fanns farliga maskiner på bygget.

Vid en av Arbetsmiljöverkets inspektioner skedde en okontrollerad sprängning och en av inspektörerna blev skadad.

Sedan dess har arbetsmiljöproblemen bara fortsatt. Både Trafikverket och entreprenörföretagen har fått kritik från Arbetsmiljöverket.

Vid flera tillfällen har bygget stoppats på grund av att det varit för farligt.

Och i december utsågs det till Årets sämsta bygge av tidningen Byggnadsarbetaren.

Förbifart Stockholm

Livsfarlig arbetsmiljö vid Förbifartens tunnelbygge

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har gjort inte mindre än sju inspektioner av arbetsmiljön vid bygget sedan i juni.

Och nu har man beslutat att både Trafikverket och de tre entreprenörerna Lovön Samverkan, SBT Sverige och Implenia Sverige ska betala stora summor i vite om de inte åtgärdar bristerna.

Den här gången gäller det bland annat att de ska göra riskbedömningar i samband med bergförstärkning och bultsättning. Det är ett tungt arbete med stor belastning och risk att de som gör jobbet får fysiska skador.

Arbetsmiljöverket kräver också att entreprenörerna utvecklar rutiner för hur de ska jobba med Trafikverkets kommunikationssystem. Det används inne i tunnelbygget och är viktigt för säkerheten, till exempel om tunnlarna måste utrymmas.

Men systemet uppges ha brister och de olika företagen har på olika sätt försökt lösa dem, exempelvis med extra mobiltelefoner och annan radioutrustning. Men det räcker inte.

Arbetsmiljöverket skriver bland annat att: ”Uppgifterna om den bristfälliga funktionen hos systemet är alarmerande då detta system är en av hörnstenarna för att utrymningen ska kunna garanteras och ske på ett säkert sätt.”

Trafikverket måste betala vite på en miljon och entreprenörerna på 250 000 kronor var om bristerna inte åtgärdas senast den 15 mars och 15 maj.