Arbetsmiljöverket har hittat nya allvarliga brister vid bygget av tunnlar till Förbifart Stockholm.

Arbetet har tidigare rapporterat om ett antal säkerhetsbrister.

Trafikverket måste åtgärda problemen före den 30 september, annars kan myndigheten få miljonböter och arbetet stoppas, skriver SVT Nyheter Stockholm.

Bristerna hittades vid tunnlarna i Lunda och Johannelund, som startar i Vinsta och ansluter till E18 i Hjulsta.

Arbetsmiljöverket menar att utrymningsvägarna är bristfälliga, att skyltningen inte räcker och att räddningskamrarna är för få.

Verket riktar också kritik mot en omärkt container med sprängmedel som hittades nära en tunnelmynning.

”Jag kan konstatera att vi behöver arbeta mer skyndsamt med Arbetsmiljöverkets synpunkter på utrymningsvägar vid brand. De påtalade bristerna håller på att åtgärdas”, skriver Förbifart Stockholms projektchef Johan Brantmark i ett uttalande på Trafikverkets hemsida.