Arbetsmiljöbristerna blev för stora. Nu häver Trafikverket avtalet med Lovön samverkan AB som byggt en av tunnlarna i det gigantiska Förbifart-projektet i Stockholm.

– En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut. Vi bedömer därför att en ny upphandling skapar bättre förutsättningar för leverans av det återstående arbetet, säger Johan Brantmark, projektchef för E4 Förbifart Stockholm i ett pressmeddelande.

Det var i maj förra året som Arbetets granskning visade på stora brister i arbetsmiljön vid tunnelbygget till motorvägsleden Förbifart Stockholm.

Arbetsmiljöverket konstaterade då bland annat att entreprenören Lovön Samverkan AB hanterade sprängmedel på ett livsfarligt sätt och att det fanns farliga maskiner på bygget.

Förbifart Stockholm

Livsfarlig arbetsmiljö vid Förbifartens tunnelbygge

Arbetsmiljö

Vid en av Arbetsmiljöverkets inspektioner skedde en okontrollerad sprängning och en av myndighetens inspektörer blev skadad.

Sedan dess har arbetsmiljöproblemen bara fortsatt. Både Trafikverket och entreprenörföretagen har fått kritik från Arbetsmiljöverket.

Efter uppsägningen blir nästa steg en ny upphandling av de återstående arbetena, enligt Trafikverket.

”Vi kan i dagsläget inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få för projekt E4 Förbifart Stockholm men målet är att fullfölja projektet på ett framgångsrikt vis med en annan leverantör och på det viset minimera tids- och kostnadspåverkan”, skriver man i pressmeddelandet.