Grafikbild: TT Bild

ARBETET GRANSKAR. Är du arbetssökande och bor någorlunda centralt i Ånge har du i dag promenadavstånd till Arbetsförmedlingen. Om något år får du i stället resa tio mil till Sundsvall eller Östersund.

Det genomsnittliga avståndet för samtliga Ångebor mer än fördubblas, från 3,3 mil till 6,9.

Det visar en unik datakörning som Arbetet gjort av det nya kontorsnätet jämfört med befolkningsstatistik (se faktaruta längst ned).

Avståndet gäller fågelvägen, den egentliga resvägen blir alltså betydligt längre.

– Det tar ju en timme och 20 minuter att åka till Sundsvall eller Östersund, så är det. Det är långt, så visst är vi besvikna, kommenterar Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson (S) nedläggningen av kommunens Arbetsförmedling.

Vägen till arbetsförmedlingen

Grafik: TT Nyhetsbyrån

Han påpekar att Ånge har en relativt god arbetsmarknad, med en ganska låg andel långtidsarbetslösa. Men att det är en grupp som behöver extra stöd.

– Det finns alltid ett antal arbetslösa som inte är hjälpta av den nya tekniken och hur ska man lösa det? Den personliga kontakten kan man aldrig komma ifrån.

När Arbetsförmedlingen nu aviserar en massiv kontorsnedläggning försvinner 132 av 238 kontor.

Av det hundratal som blir kvar kommer en fjärdedel bara att ha så kallad mobil bemanning, det vill säga att personal från andra kontor reser dit och är på plats ett antal timmar i veckan.

En genomsnittlig arbetssökande i Sverige kommer då att få nästan dubbelt så långt till närmaste arbetsförmedling, från sex till elva kilometer.

Det här måste lösas på något vis, för det är inte rimligt att tänka sig att personer som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden ska behöva resa från Ånge till Sundsvall eller Östersund

Anders Forslund, IFAU

Det finns forskning som visar att lokal närvaro och personliga möten är viktiga, framför allt för långtidsarbetslösa.

Flera studier visar att tiden som en arbetsförmedlare lägger ner på varje arbetssökande, som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden, är avgörande.

Om man drar ner antalet arbetssökande per förmedlare, från runt 100 till 25, visar det sig att de betydligt snabbare får jobb.

– I en av studierna är det också väldigt lätt att räkna på kostnader och intäkter, där vi kan se exakt vilka kostnader som finns och kan jämföra det med vad det är värt att folk kommer i arbete. Gör man den räkneövningen så ser man att det betalar sig rakt av. Och då var det en väldigt kraftig förstärkning av förmedlarresurser, säger Anders Forslund, professor vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Antal arbetsförmedlingskontor

Enligt honom ligger förklaringen i att förmedlaren då får betydligt mer tid att ”sälja in” sina arbetssökande till potentiella arbetsgivare och vara ställföreträdande kontaktnät.

– Vi vet att det här med kontaktnät är viktigt för att få och behålla ett jobb. Och så vet vi att de som är arbetslösa, framför allt de som är långtidsarbetslösa, har ett sämre kontaktnät redan från början och förmodligen försämras det med tiden i arbetslöshet. Eftersom 60–70 procent av alla jobb går via kontaktnät så blir det ett handikapp för den gruppen.

Är det viktigt med lokalkännedom och ett lokalt kontaktnät hos förmedlarna?
– Ja, det är det vi tror, att anledningen till att det går bra är att förmedlarna då kan ha tid att skaffa sig arbetsgivarkontakter och sälja in sina arbetslösa. Det hinner man inte om man ska hantera 100-150 stycken, säger Anders Forslund och tillägger:

– Och finns man inte alls så funkar det naturligtvis inte.

För de arbetssökande i Bjurholm blir resan i snitt 5,4 mil, mot tidigare 2,8. Närmaste arbetsförmedlingskontor kommer att ligga i Umeå.

Lista: Här läggs Arbets­förmedlingens kontor ned

Nyheter

– Har man då inte tillgång till bil så har man en väldigt begränsad möjlighet, för det är svårt att ta sig in från alla byar i kommunen med kollektivtrafiken, påpekar Bjurholms kommunalråd Christina Lidström (M).

Även hon påpekar att många långtidsarbetslösa står ganska långt från den digitala världen.

– Då behöver de personlig hjälp, och blir det lång väg för att träffa en arbetsförmedlare så blir det problem.

Arbetsförmedlingskontoret i Bjurholm, som nu alltså ska läggas ned, fungerar extremt bra, framhåller hon.

Och det är just den lokala närvaron och det kontaktnät arbetsförmedlaren har som hon framhåller.

– Vi har en otroligt bra arbetsförmedlare här. Han känner ju alla vid namn och har ett väldigt bra kontaktnät i kommunen. Han har full koll på alla arbetstillfällen, företag som kan ta in folk och också de arbetssökande och deras behov.

Hur många har längre än fyra mil till närmaste arbetsförmedling

Enligt januariavtalet ska själva arbetsförmedlandet uteslutande skötas av externa aktörer, något som oroar Christina Lidström.

– Vi har alldeles för litet underlag för att någon ska vilja starta en sådan tjänst här. Så det finns ju inte en chans på världskartan att vi kommer att få någon hit, säger Christina Lidström.

Hennes oro delas av Anders Forslund på IFAU:

– Jag tror att det inte bara är jag som är orolig för att det kommer att bli problem med att få privata utförare att etablera sig i glesbygd där det är ganska få nyinskrivna arbetslösa och det kan vara svårt att få någon lönsamhet.

Har man då inte tillgång till bil så har man en väldigt begränsad möjlighet, för det är svårt att ta sig in från alla byar i kommunen med kollektivtrafiken

Christina Lidström (M), Bjurholms kommun

Det centerpartistiska kommunalrådet i Övertorneå, Tomas Mörtberg, sågar helt förslaget med privata utförare.

– Mycket av Arbetsförmedlingens resurser läggs redan i dag på att upphandla utförare. Jag har själv arbetat med att lotsa arbetssökande, som rektor för en folkhögskola som också var ett lotsföretag. Och nej, jag tror inte på det systemet.

Så du går inte på partilinjen i den frågan?
– Nej, det gör jag definitivt inte. Jag tror inte att det blir så intressant för privata utförare att komma upp till Övertorneå.

Efter kontorsnedläggningen kommer antalet personer i Sverige som har mer än 4 mil till närmaste arbetsförmedling att nästan niofaldigas, från cirka 33 000 till 283 000, enligt Arbetets datakörning.

Invånarna i Övertorneå är några som hamnar i den gruppen. Den genomsnittliga fågelvägen för Övertorneåborna blir då drygt fyra mil i stället för som tidigare två.

Kommunal oro när AF-kontor försvinner

Nyheter

– Det gör mig djupt orolig för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Om man förlorar lokalkännedomen blir det inte samma sak, säger Tomas Mörtberg.

Lessebo är en annan kommun som blir av med sitt kontor enligt förslaget. Även där fördubblas det genomsnittliga avståndet för de arbetssökande, från 1,4 till 3 mil.

Kommunen har en stor andel långtidsarbetslösa – 12,6 procent av arbetskraften. Hela 70 procent av de arbetslösa har varit det i sex månader eller mer.

– De andra grupperna klarar sig säkert med nya digitala tjänster, men för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och inte har den digitala mognaden så är det jätteproblematiskt. Och själva resan, att åka in till Växjö, det blir ju ett bekymmer, konstaterar Lars Altgård (S).

Hur det framtida systemet kommer att se ut är för tidigt att uttala sig om, då inga detaljer är presenterade, anser Anders Forslund. Men en sak är säker:

– Det här måste lösas på något vis, för det är inte rimligt att tänka sig att personer som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden ska behöva resa från Ånge till Sundsvall eller Östersund.

Detta har hänt

December 2018:
• Riksdagen antar M och KD:s budget. Där skärs förvaltningsanslaget till Arbetsförmedlingen ned med 800 miljoner kronor.

Januari 2019:
• Arbetsförmedlingen varslar om uppsägning av 4 500 tjänster som en följd av budgetneddragningen.

• S, MP, C och L presenterar januariavtalet. Där avgörs det att från år 2021 ska allt, utom myndighetsutövningen, skötas av externa aktörer.

Mars 2019:
• Arbetsförmedlingen presenterar sitt förslag till nytt kontorsnät. 132 av 238 kontor läggs ner. 27 av de kvarvarande kontoren kommer endast att ha mobil bemanning. Det innebär att personal från andra kontor är på plats under ett begränsat antal timmar.

• Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kritiserar förslaget som hon anser är förhastat och vill se ”ett omtag”. C och L går ut och kräver generaldirektör Mikael Sjöbergs avgång.