I en intervju med Sveriges radio uttrycker Ylva Johansson missnöje med hur Arbetsförmedlingens generaldirektör, Mikael Sjöberg, har tolkat januariavtalet.

Dagens besked om kontorsnedläggningar är förhastat, menar hon.

– Vi förbereder ett uppdrag från regeringen till Arbetsförmedlingen om att ta en helhetsbild när det gäller kontorsstrukturen och säkerställa att man inte släcker ner verksamhet i förtid innan det finns fungerande alternativ. Och att vi får en helhetsbild av den statliga närvaron, säger Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till Sveriges radio.

Hon säger att hon uppmanat Mikael Sjöberg att invänta regeringens uppdrag för hur Arbetsförmedlingen ska omstruktureras utifrån överenskommelsen i januariavtalet.

– Jag har haft en dialog med GD och berättat att det snart kommer ett regeringsuppdrag som är en tolkning av januariavtalet och föreslagit att han ska invänta det regeringsbeslutet innan han gör en egen tolkning och tar förhastade beslut. Men han har ändå valt att göra det och jag tycker att det är olyckligt, säger Ylva Johansson vidare.

Även under dagens frågestund i riksdagen uttryckte hon missnöje med beslutet.

Hon sade då att regeringen vill säkerställa en statlig närvaro i hela landet och att Arbetsförmedlingen inte stänger kontor  innan det finns fungerande alternativ.

– Min bedömning är att Arbetsförmedlingen behöver göra ett omtag när det gäller kontorsfrågan, konstaterade Ylva Johansson från talarstolen.