– Det är ett tungt beslut vi har tagit. Vi kommer att göra allt för att de som sägs upp får det stöd de behöver, bland annat genom Trygghetsstiftelsen, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

– Vi utgår att från att vi kommer utgå från turordningen i uppsägningarna, säger Gunnar Carlsson, ordförande för Seko på Arbetsförmedlingen till Arbetet.

– Men det finns inga turordningslistor upprättade än, så vi vet inte vilka individer som berörs.

Redan i december, efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom i riksdagen, varnade Arbetsförmedlingen att det kunde bli aktuellt att säga upp så många.

Arbetsförmedlingens besparingar för 2019 motsvarar en minskning av förvaltningsbudgeten – där kostnader för personal ingår – med 800 miljoner kronor jämfört med 2018.

Anledningen till att varslet blir så stort är att de flesta anställda har uppsägningstider som gör att besparingarna slår igenom först i slutet av året.

Tidigare har myndigheten sagt att det sedan kan bli aktuellt att återanställa under 2020.

Myndigheten har begärt en utökad anslagskredit, alltså att få låna pengar från 2020 års budget, för att kunna dämpa besparingarna.

Men enligt myndighetens presschef, Patrik Svensson, har man ännu inte fått något besked i frågan.

Förutom neddragningen av förvaltningskostnaderna i budgeten finns i överenskommelsen mellan S, MP, C och L skrivningar om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden.

– Januariavtalet innebär stora förändringar för Arbetsförmedlingens uppdrag. Det blir smalare och mer fokuserat. Förnyelsen av myndigheten och den digitalisering vi genomför har lagt en god grund för att fortsätta leverera på en hög nivå, säger Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingen har i dag omkring 13 500 anställda på 242 arbetsförmedlingskontor.