LÄS OCKSÅ ”Sanktioner ger inga bostäder” – SKL svarar på Johanssons förslag

I mars förra året infördes den bosättningslag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot ett visst antal nyanlända, alltså personer som har fått uppehållstillstånd. Under förra året uppmärksammades att kommuner hade svårt att klara sin uppgift. Kommunpolitiker protesterade mot kraven, med hänvisning till bostadsbrist.

Den sista november öppnade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) för att det skulle kunna komma att införas sanktioner mot kommuner som inte tar sitt ansvar enligt lagen. Nu säger hon till Arbetet att regeringen bereder ett sådant lagförslag.

Så man kan vänta sig att det kommer införas sanktioner?
– Det krävs ju att vi har majoritet i riksdagen. Men regeringen förbereder ett sådant förslag.

Varför?
– För att vara beredd om det skulle vara så att det finns kommuner som inte tar sin del av ansvaret och följer lagen. Där är vi inte ännu, men om vi skulle hamna där vill jag inte stå oförberedd, för det är klart att i ett sådant läge behöver man sanktioner, säger Ylva Johansson.

– Men jag vill också säga att hittills har alla kommuner tagit emot, fortsätter hon.

Hon poängterar att kommunerna gör ett ”fantastiskt arbete” med att ta emot nyanlända.

Den flykting som har fått uppehållstillstånd och inte ordnar eget boende blir anvisad till någon kommun som då ska ordna bostad inom två månader, tillfälligt har gränsen varit förlängd till fyra månader.

Först när flyktingarna har bostad kommer etableringsinsatser för att komma in på arbetsmarknaden igång. Det är alltså kommuner som inte följer dessa regler som kanske kan utsättas för sanktioner framöver.

Vad handlar det om för typ av sanktioner?
– Vi bereder förslaget så vi kommer med det när vi är klara, säger Ylva Johansson.

Du har sagt innan att du är rädd för en situation där man kan köpa sig fri som kommun, genom att välja att ta sanktionen?
– Ja, därför måste det vara tillräckligt kännbara sanktioner naturligtvis, så man inte hamnar i en sådan situation.

Uttalandet kommer i samband med en längre intervju med Ylva Johansson, som publiceras i veckans papperstidning.

Läs mer om etablering

Byggbonus införs för bättre etablering

Fler nyanlända till rika kommuner

Stora skillnader i etablering på arbetsmarknaden