LÄS OCKSÅ Kommuner som inte tar emot nyanlända kan straffas

– Vi upplever inte att det är problem med kommunernas vilja att ta emot, utan att det är problem med att få fram bostäder. Sanktioner kommer inte göra att man får fram fler bostäder utan vi tror att stat och kommun måste hjälpas åt på andra sätt, säger Karin Perols, utredare på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Hon jobbar med integration och med bosättning för nyanlända.

I en intervju med Arbetet säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) att regeringen bereder ett lagförslag om sanktioner mot kommuner som inte följer bosättningslagen, alltså inte ordnar boende åt nyanlända som anvisats till dem.

– För att vara beredd om det skulle vara så att det finns kommuner som inte tar sin del av ansvaret och följer lagen. Där är vi inte ännu, men om vi skulle hamna där vill jag inte stå oförberedd, säger Ylva Johansson.

Karin Perols på SKL konstaterar att kommunerna tog emot nästan tre gånger fler anvisade nyanlända förra året jämfört med året innan. Det handlar om personer som fått uppehållstillstånd och som inte själva ordnat bostad, utan som anvisas till en kommun då de ska vidare från Migrationsverkets boenden.

– De signaler vi får är att kommunerna jobbar febrilt, säger Karin Perols.

Vad är viktigast för kommunerna att få stöd med?
– De kan inte jobba bara på ett sätt för att få fram bostäder, det behövs en bredd av lösningar. Där stöter man på hinder.

Karin Perols menar alltså att man behöver underlätta användandet av olika boendelösningar. Hon nämner bland annat att nyanlända får en bostadsersättning som bara beviljas för förstahandskontrakt eller egna andrahandskontrakt. Däremot betalas den inte för exempelvis inneboende.

– Och många kommuner lyfter att Migrationsverket har lägenheter för asylsökande som, i det här läget, borde vara bättre att använda för nyanlända som har fått uppehållstillstånd, säger Karin Perols.

I förra veckan presenterade SKL en agenda för integration och nyanländas etablering. Här tas bland annat upp just att man vill att staten gör det möjligt att omvandla Migrationsverkets bostäder för asylsökande till boenden för nyanlända.

Liknande önskemål om hur staten kan underlätta för kommunerna framfördes i en skrivelse till regeringen redan i november.

Är någon av de punkterna som fördes fram då avbockad i dagsläget?
– Nej, det är de inte, säger Karin Perols.

Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL, säger att han vet att regeringen jobbar med några av de förslag som de fick före jul. Han säger att SKL och regeringen troligtvis kommer träffas och gå igenom punkterna i början av april.

– Vi har en bra dialog, sen tycker vi att det går lite långsamt, säger han.

Läs mer om etablering

”De otrygga har blivit otryggare” – intervju med Ylva Johansson

• Byggbonus införs för bättre etablering

• Fler nyanlända till rika kommuner

• Stora skillnader i etablering på arbetsmarknaden