Skärmavbild 2016-04-13 kl. 09.17.21

Rika kommuner som hittills tagit emot minst antal nyanlända får ta emot fler, medan de kommuner som tagit emot flest nyanlända får ta emot färre. Det blir konsekvensen av den nya bosättningslagen som gäller från 1 mars i år.

LÄS OCKSÅ ”Att kunna laga sin egen mat är en underbar känsla”

Den nya lagen innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd. Under 2016 har Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ett delat ansvar för fördelningen per län och kommun. Från och med nästa år tar Migrationsverket över hela ansvaret.

Man ska dock komma ihåg att den nya lagen bara kan ha en begränsad effekt på den totala fördelningen av nyanlända mellan landets kommuner, av den enkla anledningen att de nyanlända som ordnar boende på eget hand är nästan sju gånger fler än de som blir anvisade till kommunerna.

Hur många nyanlända en kommun ska ta emot enligt den nya ordningen beror på befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet under tidigare år, läget på arbetsmarknaden samt hur många asylsökande som vistas i kommunen.

Alla kommuner har redan blivit tilldelade ett antal nyanlända under 2016 utifrån dessa förutsättningar. Ett beslut som inte går att överklaga.

– Vad som blir konsekvensen rent praktiskt och juridiskt om en kommun vägrar att ta emot det antal nyanlända den har blivit anvisad är inte klart, men vi utgår givetvis från att kommunerna kommer att klara sitt åtagande, säger Lars Larsson, sektionschef på Arbetsförmedlingens bosättningsenhet.

Inte heller nyanlända som får bostad i en kommun har någon valfrihet. De som tackar nej måste lämna sin plats på asylboendet inom två månader.

För Danderyds kommun, där den syriska flyktingfamiljen Alhallak har fått sin första bostad, innebär den nya lagen mer än en fördubbling i antalet nyanlända.

Samma sak gäller även andra rika kommuner i Stockholms län, visar Arbetets genomgång av antalet nyanlända per tusen invånare under de senast fem åren.

Samtidigt behöver Södertälje, den kommun som under flera år tagit emot flest nyanlända i länet, inte ta emot en enda nyanländ i år. Förra året tog Danderyd emot 1,5 nyanlända per 1 000 invånare, medan Södertälje tog emot 10.

– Jämfört med Södertälje har vi tagit emot väldigt få, men vi har alltid tagit emot de nyanlända som vi blivit anvisade av Migrationsverket, säger Margareta Heimer, socialdirektör i Danderyds kommun.

LÄS OCKSÅ:

Vägen in del 1: Från Syrien till Sverige genom eld och vatten

Vägen in del 2: Barnen har landat

Vägen in del 3: Nu kan de starta sitt nya liva – men var?