Lil Ljunggren Lönnberg. Foto: Press

Unga människors etablering på arbetsmarknaden skiljer sig kraftigt beroende på var i landet de bor. Det visar färsk statistik från regeringens delegation för unga till arbete.

Med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB, har delegationen tagit fram statistik över antalet ungdomar mellan 16- 24 år i landets olika kommuner som varken arbetade eller studerade mellan 2003 och 2013.

Högst andel unga utan inkomst eller sysselsättning hade Munkfors med 12 procent. Lägst andel hade Lomma kommun med bara 3 procent.

Det framgår också tydligt att lågkonjunkturen som tog fart 2008 har fått stora konsekvenser för de ungas etablering på arbetsmarknaden. Och på många platser i landet har andelen unga som arbetar eller studerar inte återgått till nivåerna före 2008.

I Stockholm ökade till exempel andelen ungdomar utan sysselsättning med fler än 1000 personer mellan 2003 och 2009. Nu har antalet sjunkit, men är fortfarande högre än före lågkonjunkturen.

Statistiken är framtagen för att kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen bättre ska kunna planera för vilka insatser som behöver genomföras för att minska ungdomsarbetslösheten.

– Viljan att hitta samverkansformer är stor i hela landet. Det vi ser är en enorm kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten, och vi arbetar nu vidare för att stötta kommuner och Arbetsförmedlingen att göra verkstad av sina planer, säger delegationens ordförande Lil Ljunggren Lönnberg.

En webbpresentation av statistiken genomförs i dag klockan 13.30 på delegationens hemsida www.dua.se