En stor sorg. Bara två år efter avklarat gesällprov fick Alexandra Dahlberg, 26, läkar­besked om sin livslånga allergi.  Foto: Fredrik Sandberg

En stor sorg. Bara två år efter avklarat gesällprov fick Alexandra Dahlberg, 26, läkarbesked om sin livslånga allergi. Foto: Fredrik Sandberg

De kan aldrig mer arbeta som målare. Alexandra Dahlberg och Erkki Lakanen har använt de ”ofarliga” färgerna och utvecklat livslång kontaktallergi mot konserveringsmedlen i vattenbaserad väggfärg och tapetklister. 

LÄS OCKSÅ:

Arbetsmiljöverket kräver riskbedömning

KemI: Färgerna uppfyller lagkraven

– Läkarnas besked har inneburit en stor sorg för mig. Det var bara för två år sedan som jag gjorde mitt gesällprov, berättar Alexandra Dahlberg med svag röst och vänder bort blicken.

– Jag vill verkligen inte lämna måleriet, säger hon när rösten kommit tillbaka.

Hon tar emot Arbetet i sitt hem i ett småhusområde i Mölnbo, mellan Södertälje och Katrineholm, en solig eftermiddag i mitten av februari. Vi sätter oss vid hennes köksbord och blir genast avbrutna av barnen som precis kommit hem från skolan och förskolan. De tycker inte att mamma ska ägna hela sin uppmärksamhet åt jobbsnack där de inte får vara med.

Alexandra Dahlberg tar fram ett av sina testresultat från den pågående utredningen på Hudallergimottagningen vid Arbets- och miljömedicin. Där konstateras att hon har kontaktallergi mot en härdare som bland annat finns i lim och färger.

”Allergin kommer att finnas kvar hela ditt liv…”, lyder läkarnas dom.

Men ämnet finns inte med bland komponenterna i limmet, om man ska tro säkerhetsdatabladet. Och inte heller enligt färgtillverkaren, en av de största i Europa, som Arbetet talat med. Däremot innehåller limmet ett konserveringsmedel som är starkt allergiframkallande, framgår det av säkerhetsdatabladet.

Men varken Alexandra Dahlberg eller Målarettans regionala skyddsombud Jan-Åke Öberg, som kommer att driva hennes besvär som arbetsskada, tror på tillverkarens information.

– Oavsett vad tillverkaren uppger är det ställt bortom allt rimligt tvivel att Alexandra fått sin allergi i sitt arbete som målare, slår skyddsombudet fast. Först när den medicinska utredningen är klar får vi veta exakt vilka ämnen i limmet eller i färgerna som orsakat hennes allergi.

Alexandra Dahlberg fick plötsligt små, vätskefyllda blåsor på bägge händerna och handlederna halvvägs upp mot armbågarna en dag för cirka ett och ett halvt år sedan när hon höll på att tapetsera med ett färdigblandat lim som hon använt i många år.

– Först trodde jag att det berodde på något som jag ätit. Men när det inte gick över på en hel vecka förstod jag att det måste bero på något annat.

Sedan fick hon samma blåsor varje gång hon tapetserade. Det gjorde ont och kliade något så fruktansvärt, berättar hon. Men först när hon märkte att allergin försvann på semestern och delvis under helgerna gick det upp för henne att det hängde ihop med jobbet.

Hon gick till vårdcentralen som skickade henne vidare till hudmottagningen vid Arbetsmedicin. Men eftersom hon var med barn fick hon inte göra något ”lapptest”,  vilket är nödvändigt för att kunna fastställa orsaken till allergin.

– Läkaren tyckte dock att jag skulle sjukskriva mig och säga upp mig självmant. Det vägrade jag, eftersom jag inte ansåg att jag var sjuk. Jag var fullt arbetsför.

I väntan på resultatet av den medicinska utredningen har arbetsgivaren, Telge Bostäder AB i Södertälje, efter förhandling med facket omplacerat henne som besiktningstekniker. Ett arbete där hon slipper hudkontakt med allergena ämnen i färger och lim.

– Jag har verkligen haft tur. Det är inte alla som har en stor arbetsgivare som vill och kan ta fram andra arbetsuppgifter när man tvingas lägga av efter tio år som yrkesmålare.

– Det är alltså de här färgerna som skulle vara så djävla ofarliga och naturvänliga som förstörde mitt målarliv, säger Erkki Lakanen som tvingats sluta efter 32 år i yrket.  Foto: Anders Wiklund

– Det är alltså de här färgerna som skulle vara så djävla ofarliga och naturvänliga som förstörde mitt målarliv, säger Erkki Lakanen som tvingats sluta efter 32 år i yrket. Foto: Anders Wiklund

52-årige Erkki Lakanen, som också jobbar i Södertälje, tvingades lämna målaryrket efter 32 år av samma skäl. Han har fått kontaktallergi mot två av tre vanliga konserveringsmedel som finns i all vattenbaserad inomhusfärg. Hans allergi är dock färdigutredd och godkänd som arbetsskada av Försäkringskassan.

Sedan i somras jobbar han på ett litet snickeri med att byta ut fönster. Och på det viset slipper han komma i närheten av några konserveringsmedel.

– Jag har gått på byggen i hela mitt yrkesliv och klarar i princip av alla arbetsuppgifter, men tyvärr får jag bara hälften av den lön jag hade tidigare som målare. Tanken är ju att skillnaden ska täckas av livräntan, men det gör den inte.

I Erkki Lakanens fall började allergin i fötterna som ”svullnade, rodnade och kliade som fan”. Eksemen spreds sedan till ansiktet och armarna där han kunde få upp till en centimeter höga och tio centimeter breda blåsor.

– Det gjorde vansinnigt ont. Det kändes som om skinnet lossnade på armarna och i ansiktet.

– Och det här är alltså de vattenbaserade färgerna som skulle vara så djävla ofarliga och naturvänliga, som förstört mitt målarliv.

Många av de vattenbaserade färgerna är stämplade med Svalan-märket från Astma- och allergiförbundet. Som Arbetet skrev nyligen får förbundet skarp kritik från Kemikalieinspektionen, som slår fast att märket kan vara vilseledande för användare, inte minst yrkesmålare.

Till sitt försvar säger Astma- och allergiförbundet till Arbetet att Svalan enbart vänder sig till konsumenter (inte yrkesmålare eller andra användare) och att deras bedömning enbart bygger på exponeringsrisken vid inandning, och därmed inte tar hänsyn till den exponering som sker via hudkontakt.

– Jag tror inte ett dugg på den förklaringen, säger Erkki Lakanen. Jag vet att jag också blivit exponerad via partiklar som finns kvar i luften en lång tid efter avslutad målning. Forskarna har varnat även för den luftburna exponeringen.

LÄS OCKSÅ:

KemI: Svalan-märket kan vara vilseledande

”Ofarlig” färg gör fler sjuka

Debatt: Skadliga färger måste bort

Vattenbaserad färg - skydda dig noga

Råd från Alexandra Dahlberg och Erkki Lakanen, som blivit sjuka av vanlig målarfärg och tapetlim:

• Utgå alltid från att du kan få allergi vid hudkontakt, oavsett vad som står på förpackningen.

• Använd alltid handskar, heltäckande kläder och mössa. Plus andningsskydd när du ska sprutmåla.

• Prata med chefen och facket när du får eksem eller allergi.

• Gör ”lapptest” på en hudmottagning, enda sättet att säkert veta om du har kontaktallergier.

• Ju tidigare desto bättre, eftersom du kan tvingas omskola dig till ett annat jobb.

• Anmäl din allergi som arbets-skada. Facket hjälper dig.