Användningen av konserveringsmedel i färg har enligt en studie från Karolinska Institutet ökat explosionsartat. Som en följd av detta har många medlemmar drabbats av livslånga allergier och eksem. Det är ett känt problem för oss inom Målareförbundet. Många medlemmar har vittnat om problemet. Detta kan inte fortsätta.

Den svenska arbetsmarknadshistorien är tyvärr full av berättelser om gifter som lett till lidande och dödsfall för generationer av arbetare. Ämnen och tillsatser vars faror man nonchalerat eller inte varit nog försiktig med.

För att undvika att historien upprepar sig måste vi agera idag. Det är flera åtgärder som måste till. Vi behöver en starkare statligt initierad forskning kring de ämnen som vi möter dagligen på våra arbetsplatser och en starkare myndighetskontroll.

Kunskapsnivån måste höjas för att undvika framtida lidande. Vi behöver också en obligatorisk företagshälsovård där vi kontinuerligt och regelbundet kan följa de anställdas hälsoutveckling. Det är viktigt för den enskilde arbetstagaren, men också för hela löntagarkollektivet.

Allergier kan drabba alla. Det som är hemskt är att vem som helst kan utveckla det. Och tyvärr blir det ofta kroniskt. Det är inget som man föds med utan det kan utvecklas efter exponering. När man väl slår över denna nivå kan man som enskild få väldiga problem i sin vardag. Det kan handla om att man plötsligt inte tål vare sig schampo eller diskmedel.

Vi måste därför ställa större krav på färgtillverkarna. Omvandlingstrycket på dem att jobba för giftfria färger måste öka. Att det inte skulle gå är inte sant. Det var samma visa när vi hade problemen med lösningsmedel på 1980-talet. När vi gjorde en helt unik insats och bojkottade färgerna fick man fram alternativa färger. Över en natt har vi makten att ändra hela marknaden för färg.

Om landets alla yrkesmålare väljer bort vissa produkter till förmån för andra kommer det att ge omedelbara konsekvenser. Färgtillverkarna var sena på bollen inledningsvis, men tack vare vårt gemensamma hårda arbete kunde de svenska tillverkarna bli världsledande på vattenspädbara färger.

För detta är ju inte alls bara ett svenskt problem.

Skärmavbild 2016-02-09 kl. 14.48.17Nu är det återigen dags att utmana färgtillverkarna. De lägger ner oerhört mycket pengar på att utveckla sina färger, men tar alldeles för lite hänsyn i det arbetet till hälsoriskerna. De måste förstå att detta är en prioriterad fråga för oss och att vi kommer att agera utefter det. Jag förstår att det finns en försiktighet för att lägga ned pengar på att utveckla nya färger som inte skadar hälsan, men vi kommer att göra vad vi kan för att stödja tillverkare som seriöst vill arbeta i denna utveckling.

Och då ska man veta att vi redan nu med gällande lagstiftning och kollektivavtal faktiskt kan agera. Vi har stöd för att byta ut en produkt som är farlig mot en produkt som är mindre farlig.

Vi kommer således att använda både vår konsumentmakt och vår fackliga makt för att få till stånd en förändring. Jag ser också framför mig att vi kommer att ställa krav på märkningar. Vi kommer att bli aktivare i valet av produkt och inte minst i valet att välja bort produkter som är skadliga.

Därför är vår uppmaning till färgtillverkarna att kroka arm med oss. Vill ni vara en del av lösningen, eller inte? Det är inte bara viktigt för oss målare utan också för er som färgtillverkare och er framtida lönsamhet. Jag ser helst en dialog med tillverkarna, men om denna uteblir kan det mycket väl bli en bojkott.

Och när landets yrkesmålare samfällt och vid samma tillfälle väljer bort färger kommer det att få ögonblickliga konsekvenser. Var så säkra!

Mikael Johansson, Ordförande Målareförbundet

LÄS OCKSÅ:

”Ofarlig” färg gör fler sjuka